Putování po Jihovýchodní Moravě krajem nejlepších tradic moravsk...

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Česká republika, Slovácko
Název ubytování Putování po Jihovýchodní Moravě krajem nejlepších tra...
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 6 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

krajem dobrého vína, utěšené krajiny a zajímavých historických památek

zámek Slavkov – Mohyla míru – Strážnice – Lednice (zámecký areál s parkem) – Valtice (zámecký areál s parkem) – vinné sklepy Petrov-Plže (ochutnávky vín, pohoštění – fakultativní služba) – Modrá (expozice „Živá voda“) - Velehrad – zámek Milotice – procházka „Moravským Toskánskem – Zlín – lázně Luhačovice - strážnický skanzen – Mikulčice (slovanské hradiště)

Program zájezdu

1. den

Odjezd z Prahy do Brna v 8:00 hod., odjezd z Hradce Králové v 8:00 hodin (možnost nástupu v Pardubicích, Litomyšli, Holicích, Svitavách, Brně). Nejdříve navštívíme město Slavkov u Brna, kde se nám představí jeden z nejmohutnějších a nejvýznamnějších barokních zámků Moravy, malé moravské Versailles s překrásným parkem. Po prohlídce zámku, kde byla podepsána dohoda o příměří mezi Rakouskem a Francií po slavné bitvě u Slavkova, zamíříme k nedalekému památníku Mohyla míru, který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) významným stavitelem Josefem Fantou ve stylu české secese. Památník je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V muzejním objektu sousedícím s památníkem je umístěna zajímavá multimediální expozice„Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“. Po prohlídce tohoto památného místa budeme pokračovat do slovácké metropole Strážnice, města vína, lidových tradic a mezinárodního folklorního festivalu. Po ubytování v hotelu, si uděláme krátkou pěší prohlídku – seznámíme se s městem, které se stane na několik dnů naším domovem (kostely Panny Marie a Sv. Martina, piaristická kolej, kaple Sv. Rocha, strážnické brány, ukázky typických slováckých motivů na drobných městských stavbách), po procházce městem večeře v hotelu.

2. den

Snídaně v hotelu, odjezd do Lednice, jejíž dominantu tvoří pohádková stavba původně barokního zámku s pozdějšími rozsáhlými úpravami ve stylu anglické gotiky, patřící k nejnavštěvovanějším památkám v naší republice. Novogotická přestavba v 19. století z něj vytvořila romantické sídlo obklopené jedním z největších evropských parků (téměř 200 ha) s francouzskou zahradou i anglickým parkem, kde nalezneme palmový skleník, benátskou kašnu, římský akvadukt, čínský pavilon, nejvyšší minaret v neislámské zemi, stejně jako umělou zříceninu Janův hrad. Díky unikátnímu propojení stavebních památek s okolní člověkem formovanou přírodou byl v roce 1996 celý lednicko - valtický areál zapsán do seznamu světového dědictví UNESCO. Dopřát si budeme moci i romantickou plavbu zámeckým parkem k rozhledně Minaret a dále tajemnými meandry Staré Dyje. Z Lednice pojedeme do Valtic, k návštěvě rozsáhlého zámeckého komplexu, patřícího téměř po šest století rodu Liechtensteinů. Jejich bohatství a mocenský vliv vytvořily v průběhu staletí mohutné sídlo, které poskytovalo dostatek prostoru pro knížecí dvůr a zároveň vyjadřovalo prestiž knížat z Liechtensteinu, jednoho z nejmocnějších rodů v podunajském prostoru. Opustíme lednicko – valtický areál, abychom se na chvilku zastavili v našem hotelu ve Strážnici a pak vyjeli k návštěvě místa tak charakteristického pro moravské Slovácko, do malebného prostředí areálu vinných sklípků Petrov – Plže. Areál tvoří 80 vinných sklepů budovaných od 15. století, sklípky si zachovali ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Zde pro Vás bude připravena ochutnávka vína a pohoštění. Návrat do hotelu ve večerních hodinách.

3. den

Po snídani v hotelu se přesuneme do blízkosti obce Modrá k prohlídce jedinečné botanické a sladkovodní expozice „Živá voda“ - v proskleném tunelu pod hladinou rybníka uvidíme nejrůznější druhy vodních živočichů a rostlin řeky Moravy, přilehlých rybníků, potoků a tůní. Po osvěžující prohlídce přejedeme k blízkému Velehradu (možnost procházky asi 1.200 m okolo rybníků). Velehrad je nejvýznamnějším poutním místem Moravy, obdivovat budeme zejména barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera, místa církevních poutí a cyrilometodějských oslav. Z Velehradu budeme pokračovat k zámku Milotice. Zámek Milotice, nazývaný Perla jihovýchodní Moravy, je unikátně zachovaným komplexem barokních staveb a zahradní architektury. Zámecká instalace nabízí pohled do životního stylu a zvyklostí majitelů. Zámecká zahrada v Miloticích je mimořádně dochovaným barokním souborem. Opustíme Milotice, abychom si udělali pohodlnou, asi pětikilometrovou, procházku pohádkovou krajinou, kterou nenajdeme jinde v naší vlasti. „Moravské Toskánsko“ v Kyjovské pahorkatině. Do tohoto místa se sjíždějí fotografové z celého světa, aby zachytili úchvatnou líbivost lánů polí, barevných ploch, které se dotýkají nebe, dlouhé pásy hnědých či zelených polí táhnoucí se až k nekonečnému obzoru. Krajinu nenarušují žádné výškové budovy či komíny v dálce či konstrukce elektrického napětí. Zvlněné koberce různobarevných vinic a polí v krajině k dokonalosti dotváří solitérní stromy, kapličky, boží muka. Navečer se vrátíme do hotelu ve Strážnici a třeba si ještě uděláme procházku po městě. Večeře v hotelu.

4. den

Po snídani v hotelu vyrazíme do hlavního města Zlínského kraje, do Zlína, kde můžeme navštívit Baťovo muzeum, užijeme si nádhernou vyhlídku na město z Baťova mrakodrapu, prohlédneme si památník Tomáše Bati. Po návštěvě Zlína odjedeme do nedalekých lázní Luhačovice. Lázně Luhačovice jsou nejvýznamnějšími lázněmi na Moravě. Při procházce městem s bohatými parkovými úpravami budeme moci obdivovat zajímavé stavby slavných architektů Jurkoviče a Fuchse a jistě ochutnáme z několika léčivých pramenů, z nichž nejznámější je Vincentka. V případě hezkého počasí je možnost koupání na přehradě.

5. den

Po snídani v hotelu, procházkou okolo strážnického židovského hřbitova (na území okolo 5000 m2 je dochováno na 1500 náhrobních kamenů - macev s nejstarším čitelným z roku 1647) pokračujeme ke strážnickému skanzenu, kde navštívíme rozsáhlou expozici seznamující návštěvníka se způsobem života a bydlení lidu jak v horských oblastech Slovácka, tak v úrodné části Pomoraví. Po prohlídce se rozloučíme se Strážnicí, abychom na závěr našeho putování nahlédli do nejstarších dob Velké Moravy. Navštívíme slovanské hradiště Mikulčice, které s rozlohou kolem 10 ha představuje nejrozsáhlejší slovanské archeologické naleziště na našem území. Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům. V areálu obehnaném opevněním byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů. Naše putování za krajinnými, architektonickými a historickými poklady Jihovýchodní Moravy končí příjezdem do Brna (směr Praha, směr Hradce Králové).Tipy na výlet v okolí

Tip z okolí
Slovácko a Baťův kanál jsou perly Moravy Slovácko a Baťův kanál patří mezi oblíbené turistické cíle Moravy. Oceněny byly například v soutěži European Destination of Excellence (Eden) 2011 s tématem Obnova hmotného dědictví. Pětašedesát kilometrů dlouhý Baťův kanál, dnes využívaný hlavně turisty, sloužil původně k přepravě lignitu v rámci Baťových závodů.... Novinky.cz

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.