Perly Himalájí - Tibet, Bhútán, Nepál

*** +
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Čína
Název ubytování Perly Himalájí - Tibet, Bhútán, Nepál
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 109 609 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1aktraktivní kombinace 3 himalájských států - Číny, Nepálu a BhútánuVýhody nabídky 2tajemný čínský Tibet, královská města Nepálu, skalní chrámy v BhútánuVýhody nabídky 3luxusní cenaProgram zájezdu1. den: Odlet z Prahy v odpoledních hodinách přes čínské Chengdu do Lhasy. 2. den: Přílet v dopoledních hodinách do Lhasy – hlavního města Tibetu obklopeného himalájskými hřebeny. Návštěva nedalekého kláštera Sera Monastery založeného roku 1419 Sakyou Yeshe, zakladatelem řádu Gelugpa (buddhistická škola). Prohlídka komplexu – svatyně Tsokchen se sochami dalajlámů a zakladatele kláštera Sakyi Yeshe, diskuzní nádvoří, kolegium Sera Je s prostornou zasedací síní ověšenou krásnými thangkami (obrazy s náboženskými motivy)… Odjezd na ubytování, večeře, individuální volno např. k návštěvě místního bazaru, nocleh. 3. den: Po snídani návštěva tradičního sídla dalajlámů na vrcholu Červené hory – paláce Potala pojmenovaného podle posvátné hory Riwo Potala. Palácový komplex má 13 podlaží a přes tisíc sálů, většinu tvoří Bílý palác s hlavní budovou Červeným palácem v jeho středu. Odpoledne prohlídka nejposvátnějšího chrámu tibetského buddhistického světa Jokhang temple. Centrální část tvoří Kyilkhor Thil se spoustou soch, kaple Jowo Šákjamuniho nebo Songtsena Gampoa. Samotné místo, kde stojí chrám je považováno za nejposvátnější místo ve Lhase. Návrat na hotel, večeře, nocleh. 4. den: Po snídani návštěva letního paláce dalajlámů Norbulingkha (Palác pokladů) – audienční síň, meditační místnost, dalajlámova ložnice, recepční sál se zlatým trůnem… Tibetské muzeum s expozicí náboženského umění, tibetského lékařství, přírody a historie. Přejezd do nedalekého rozlehlého komplexu Drepung monastery – do roku 1959 zde měl sídlo oficiální tibetský věštec. Palác Ganden, zasedací síň Tsokchen, kaple Buddhů tří věků, Maitréjova kaple, kaple bohyně Táry, Mandžúšrího chrám... Návrat na hotel, večeře, nocleh. 5. den: Po snídani transfer na letiště a přelet přes Kathmandu do Bhútánu. Bhútánské království je známé pod přezdívkou Království hromového draka. Přílet do Para v odpoledních hodinách, pozdní oběd, prohlídka města. Na kopci nad pevností tyčící se Ta Dzong, stavba z roku 1656 – původně strážní věž, nyní Národní muzeum. Ripnung Dzong – pevnost obývaná mnichy a buddhistická gompa (místo pro meditaci). Během dne oběd, odjezd na ubytování, večeře, nocleh. 6. den: Po snídani odjezd na Tygří hnízdo (klášter Taktshang) – nejposvátnější místo celého Bhútánu. Tyčí se na okraji strmého útesu ve výšce 900 metrů a poskytuje krásný výhled na Paro. Základem stavby byla jeskyně, ve které přes 3 roky meditoval Padmasambhava přezdívaný druhý Buddha. Ten sem v 8. století přiletěl na hřbetu tygřice a přinesl sebou buddhistické učení. Volno nebo možnost výstupu ke klášteru. Přejezd do Thimphu – podvečerní návštěva 51 metrů vysoké sochy Buddhy Dordemna hlídající údolí. Během dne oběd, ubytování a večeře na hotelu. Thimphu – hlavní, největší a nejmodernější město Bhútánu s restauracemi a kavárnami. Večerní procházka městem na místní bazar s tradičními bhútánskými artefakty. Nocleh. 7. den: Po snídani dokončení prohlídky města – Národní knihovna se starověkými texty, malířská škola Zoriga Chusuma poskytující výuku ve 13 tradičních bhútánských uměních, textilní muzeum - součást Královské textilní akademie. Odjezd do Punakhy přes průsmyk Dochula se 108 památnými stúpami a chrámem na počest vojáků padlých v boji proti asámským povstalcům. Během dne oběd, ubytování na hotelu, večeře, odpoledne prohlídka města Punakha. Návštěva pevnosti Punakha Dzong (palác velkého štěstí a blaženosti) - sídlo panovníků a místo jejich korunovací. Nocleh. 8. den: Po snídani odjezd nedaleko Thimpu k návštěvě chrámu Chimi Lhakhang založeným roku 1499 nejoblíbenějším lámou Drukpou Kunleyim. Návrat zpět do Para, cestou zastávka u Simtokha Dzong – první opevněné sídlo z roku 1629 spojující v sobě funkci náboženskou, vojenskou a administrativní a stal se tak vzorem pro ostatní dzongy. Návštěva nejstaršího kláštera v Bhútánu – Kyichu Khakhang vystavěnému králem Songtsenem Gampem v 7. st. Během dne oběd, ubytování a večeře v hotelu v Paro. Večer individuální volno, nocleh. 9. den: Po snídani transfer na letiště a přelet do hlavního města Nepálu – Kathmandu. Odjezd na ubytování, oběd a po krátkém odpočinku prohlídka tradičního starého města. Durbar Square – místa korunovací králů a „Opičího chrámu“ Svajambhunáth, jehož základy z 5. st. jej řadí k nejstarším památkám v Nepálu. Chrámový komplex se rozkládá na pahorku, odkud je krásný výhled na město a celé údolí. Vede sem 365 schodů, které střeží místní opice – odtud vznikl i název. Prastará stúpa je symbolem nepálského buddhismu, věřící ji obcházejí dokola, aby se očistili. Nocleh v hotelu. 10. den: Po snídani dle časových možností individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy. 11. den: Přílet do Prahy.Cena zahrnuje• leteckou přepravu Praha – Lhasa/ Kathmandu – Praha s přestupem v turistické třídě včetně tax a příplatků • 8 noclehů se snídaní v hotelech ***/**** • 5x oběd a 7x večeře • transfery dle programu • místní přelety • vstupné do památkových objektů • služby česky mluvícího průvodce a místních průvodců • tibetský permit • vstupní vízum do Bhútánu • pojištění dle zák. 159/99 Sb.InformaceK rezervaci nutno dodat: datum narození, státní příslušnost, číslo pasu a platnost pasu do od každého účastníka. Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.CENA NEZAHRNUJE: • spropitné povinně splatné na místě (personál, průvodce, řidič) • další případné vstupy nezahrnuté v ceně zájezdu • vstupní vízum do Nepálu cca 30 USD (splatné na letišti v Kathmandu + 2x foto)FAKULTATIVNÍ SLUŽBY:• vízum Čína 3.500,- Kč (pas je nutno dodat měsíc před odletem prodejci spolu s vyplněnou žádostí a fotografií, následuje schůzka na vízovém centru kvůli otiskům prstů) • příplatek za jednolůžkový pokoj 6.390,- KčUPOZORNĚNÍ: Nutno sjednat speciální cestovní pojištění pro tento zájezd. DALŠÍ DOPORUČENÍ:•Obligátní spropitné je v Číně při 10i cestujících - 2 EUR/os./den pro průvodce a 1 EUR/os./den pro řidiče. • Do Nepálu, Bhútánu a Číny není žádné povinné očkování, nicméně jsou zde některá doporučená (nutno konzultovat se svým lékařem s ohledem na věk a zdravotní stav či s hygienickou stanicí) - tetanus, břišní tyfus, virová hepatitida A + B.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.