Zemí habešského císaře

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Etiopie
Typ ubytování 15x turistický hotel (9x dvoulůžkové pokoje, větši
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 60 750 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Velkolepé paláce císaře Fasilida v Gondaru
Vodopády Tis Isat na Modrém Nilu
Legendární komplex křesťanských skalních chrámů v Lalibele
Ženy kmene Mursi s ozdobným hliněným talířkem v dolním rtu

Program zájezdu

1. - 2. den

letecký přesun do Addis Abeby (bulváry, tržiště, kostely, Národní muzeum se 3 miliony let starou kostrou slavné Lucy)

3. den

výprava pronajatými jeepy k domorodým kmenům a za přírodou etiopského jihu, záhadné kamenné stély v Tiya, výhledy na jezera a savany z Arba Minch

4. den

lodní výlet po jezeře Chamo v národním parku Nechisar (pozorování hrochů a rybářů lovících na chatrných vorech mezi šestimetrovými krokodýly na „krokodýlím trhu" - obrovském shromaždišti zubatých ještěrů), horská vesnice kmene Dorze (zruční tkalci a typické vysoké chýše), stáda zeber a antilop na pevninské šíji Bridge of God mezi jezery Chamo a Abaya

5. den

přejezd do údolí řeky Omo, centra zdejších kultur Key Afar a Turmi, pestrobarevný trh s příslušníky kmenů Banna či Tsemay ve slavnostním oblečení i líčení, prohlídka obydlí kmene Hamerů známých typickým zdobením těla červenou hlinkou a rituálními tanci v Turmi

6. den

cesta hlouběji údolím až ke břehům řeky Omo do městečka Omorate (možnost plavby člunem či vydlabanou kanoí po řece) a setkání s kmenem Desanech, návštěva Jinky na území národa Ari (včelí úly zavěšené v korunách akácií, muži nosící zbraně jako odznak dospělosti, večerní trhy)

7. den

„zlatý hřeb" etiopského jihu - národní park Mago s vesnicemi kmene Mursi (zdejší ženy si zdobí spodní ret talířkem z pálené hlíny, prohlídka bydlení na úrovni doby kamenné, cestou pozorování trpasličích antilop dikdik, prasat bradavičnatých a paviánů), podle času prohlídka etnografického muzea v Jince

8. den

vesnice Gesargio u monumentálního erozního útvaru „New York“ připomínajícího mrakodrap a vesnice horského kmene Konsů, seznámení s tradicemi a životem domorodců, návrat do Arba Minch

9. den

večerní pozorování vodních ptáků na jezeře Awasa

10. - 11. den

cesta přes Dinsho a dále do Goba (2600 m) v národním parku Bale Mountains, výjezd na náhorní plošinu Sanetti - množství endemických zvířat vč. vzácného vlčka etiopského, porosty lobélií, výjezd na Mt. Tullu Dimtu (4389 m) - druhá nejvyšší hora Etiopie, návštěva oromské vesnice

12. den

jezero Langano ve Velké příkopové propadlině, zastávka u kráterového jezera v Debre Zeyit, návrat do Addis Abeby

13. den

cesta přes impozantní kaňon Modrého Nilu (nosičky vody s velkými džbány na zádech) k jezeru Tana

14. den

jezero Tana (výlet lodí k ostrovním klášterům, kde byla údajně ukryta Archa úmluvy, staleté fresky, bible psané na kůžích s nádhernými iluminacemi, lodě ze stonků papyru), procházka k nilským vodopádům Tis Isat, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci a portugalský most ze 17. století

15. den

město Gondar (velkolepé císařské paláce, Fasilidova lázeň, kostel Debre Birhan Selassie), vesnice Wolleka (sídlo Falašů - etiopských židů)

16. - 17. den

přes pohoří Lasta do „etiopské Petry“ - legendami opředený komplex chrámů tesaných do skály ve vesnici Lalibela (podzemní chodby, skrytá komnata, důstojní mniši s berlemi, mumie poustevníků, Křížový chrám zasvěcený sv. Jiří)

18. - 19. den

přesun do Addis Abeby, dokončení prohlídky (svérázný trh Merkato, Etnografické muzeum v císařském paláci), návrat do ČR                                                                                                   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.