Divoká krása Korsiky (letecky)

** +
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Francie, Korsika
Název ubytování Divoká krása Korsiky (letecky)
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 28 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1oblíbený okruh v letecké variantěVýhody nabídky 2to nejlepší z KorsikyProgram zájezdu1. den: Odlet z Prahy na Korsiku (dle letového řádu přímým letem nebo s přestupem), transfer do hotelu, ubytování, fakultativně večeře, individuální volno, nocleh. 2. den: Po snídani prohlídka bývalého hlavního města – Bastie založené ve 14. století janovským guvernérem. Náměstí Saint Nicolas, nejstarší část Terra Vecchia se dvěma kaplemi, starý přístav Vieux Port a nad ním tyčící se citadela. Odjezd do Corte - „srdce Korsiky“ ležícího mezi žulovými horami. Dominantou města je pevnost na skále z roku 1419 nazývána „Orlí hnízdo“, první a jediná univerzita postavená v roce 1765, Paoliho náměstí, kostel Zvěstování s ručně vyřezávanou kazatelnou, Národní palác, korsické muzeum a další. Možnost vyjížďky vláčkem k citadele, odjezd na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 3. den: Po snídani přejezd centrální částí ostrova přes Larone Pass, s úžasnými panoramaty okolních horských velikánů, do oblasti horského průsmyku Bavella s překrásnými scenériemi skalních věží – tzv. jehel k jižnímu pobřeží do Porto Vecchio nazývaného městem soli. Zdejší pláže jsou považovány za jedny z nejkrásnějších na světě - možnost koupání. Centrum města tvoří náměstí s citadelou s krásným výhledem na záliv, pevnost na 250 metrů vysoké skále či nejmenší románská kaple ostrova. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 4. den: Po snídani odjezd do Bonifacia – města postaveného na bílých vápencových útesech až 80 metrů vysokých. Městská citadela postavená roku 833 hrabětem Bonifacio, janovské obranné hradby z 11.-13. století, schodiště na křídové skále z 15. století – Escalier du Roi d´ Aragona zpřístupňující komplex jeskyní pod městem. Odpoledne odjezd přes Sartene – typické korsické městečko opředené legendami o pirátech a Propriano – rybářská vesnice s janovskou věží, se zastávkami do Ajaccia na ubytování, fakultativně večeře, nocleh. 5. den: Po snídani prohlídka hlavního města Korsiky – Ajaccia - rodiště nejslavnějšího Korsičana – Napoleona Bonaparte s mnoha jeho sochami, náměstí Place Foch v srdci starého Ajaccia, Napoleonův rodný dům, Musée Capitelu, citadela, muzeum Fesch se vzácnými uměleckými předměty dovezenými francouzskou armádou, malbami mj. Raphaela, Botticelliho, rodinná hrobka rodu Bonapartů – Chapelle Impériale. Přejezd do korsicko-řeckého městečka Cargese s řeckými a latinskými kostely, vyhlídkovou věží Tour Génoise či Dolme Paomia – krátká zastávka. Odjezd do oblasti Calanche de Piana – unikátní oblast se skalisky z červené žuly. Celá oblast je na seznamu UNESCO, skalní útvary připomínají postavy či zvířata s rostoucím divokým orchidejemi. Porto - malebné městečko v zátoce sevřené mezi skalami se vzácnou faunou a flórou. Prohlídka městečka s průvodcem – přístav, mořské akvárium, janovská strážní věž z 16. století a spoustou kaváren s typickým korsickým vínem nebo možnost koupání. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 6. den: Po snídani přejezd nejzajímavější části Korsiky podél pobřeží a vnitrozemím do Calvi - původně malá rybářská vesnička a od 13. století velký janovský přístav. Prohlídka města s průvodcem - přístavní promenáda Quai Landry, citadela a středověká pozorovatelna Tour du Sel, náměstí Kryštofa Kolumba, staré město a pevnost z roku 1268, katedrála St-Jean-Baptiste… Odpoledne návštěva historických vesnic v oblasti – např. Pigna - označována jako jedna z nejkrásnějších francouzských vesnic, Corbara, založená roku 816 jedním z římských princů v exilu, s kaplí Panny Marie Bolestné na místě bývalé pevnosti na skále, i klášter Sv. Domenica... Aregno - osídlení již z doby římské s několika zajímavými kostely – např. Sain-Antoine-Abbe s vysokou okrovou zvonicí a růžovým průčelím s pruhy nebo kaple San Quilicu z 10. století. Odjezd na ubytování v oblasti Calvi, fakultativně večeře, nocleh. 7. den: Po snídani přejezd na severní pobřeží k úpatí pohoří Balagne do města L´lle Rousse pojmenované podle nedalekých žulových ostrůvků okrové barvy, nejmladší město ostrova založené roku 1758 Pasqualem Paolinim. Prohlídka starého centra města s dlážděnými ulicemi, kostelem La Miséricorde, zřícenina hradu z 18. století, strážní věž z 15. století nebo maják ostrova Pietra. Přejezd do „malého Saint Tropéz“ - St. Florent, prohlídka rybářského městečka s přístavem, malebnými uličkami a janovskou věží. Městečko Patrimonia – centrum vinařské oblasti Korsiky, obklopené olivovníky a vinicemi a kostelem Englise St-Martin. Přejezd na nejdivočejší část ostrova – Cap Corse. Jedná se o 40 kilometrů dlouhý výběžek do Ligurského moře až do 19. století odříznutý od ostrova, nejdříve osídlená oblast s kostelíky a malebnými vesničkami vystavěnými na skalách. Ubytování v oblasti, fakultativně večeře, nocleh. 8. den: Po snídani individuální volno, transfer na letiště a odlet do Prahy.Cena zahrnuje• leteckou přepravu Praha - Bastia - Praha v turistické třídě včetně tax a příplatků • 7 noclehů v hotelech **/*** ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím a kontinentální snídaní• transfery dle programu • služby průvodce • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.InformaceMinimální počet účastníků pro realizaci je 30 osob. Změna programu vyhrazena. CENA NEZAHRNUJE: • vstupy do památkových objektů • místní pobytovou taxu• spropitné pro řidičeFAKULTATIVNÍ SLUŽBY: • příplatek za jednolůžkový pokoj 6.990,- Kč • 7 večeří 3.990,- Kč Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve Vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení. ORIENTAČENÍ NĚKTERÝCH CENY VSTUPŮ V EUR: Bastia: Musée de Bastia - cca 5 €Ajaccio:  Musée Fesch - cca 8 €Maison Bonaparte - cca 7 €Salon Napoléonien - cca 14 €Musée a Bandera - cca 5 €Porto: Akvárium - cca 5,50 €Janovská věž - cca 2 €Corte: citadela (muzeum Korsiky) - cca 5 €Tip z okolí
Ostrov Korsika stále patří Napoleonovi Korsika je nejen rodiště francouzského vojevůdce Napoleona I. Bonaparte, ale především ostrov plný přírodních krás, úchvatných útesů, jedlých kaštanů a polodivokých prasátek. A také menhirů, jež mají lidské tváře.... Novinky.cz

   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.