Florencie, Řím a Vatikán

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Itálie
Název ubytování Florencie, Řím a Vatikán
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 7 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Italská města autokarem
Termíny | 6.–10. května | 3.–7. června | 2.–6. července | 24.–28. září | 28. října – 1. listopadu 2020
Cena | 7 490 Kč | příplatek na jednolůžkový pokoj 1 790 Kč

1. den: Odjezd z Brna v časných ranních hodinách, průjezd Rakouskem do Itálie. Pozdě odpoledne Bologna – hlavní město oblasti Emilia-Romagna, sídlo arcibiskupství a nejstarší univerzity v Evropě. Typická architektura z nepálených cihel a šikmé městské věže. Večer ubytování v hotelu u Florencie.
2. den: Po snídani odjezd do Florencie na odstavné parkoviště v Sesto Fiorentino a přesun vlakem (15 min) do centra města. Prohlídka Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio a Loggia dei Lanzi se slavnými sochami, Piazza del Duomo se slavnou katedrálou a Giottovou zvonicí, Baptisterium, Palazzo Pitti, Ponte Vecchio se zlatnickými krámky, kostel Santa Croce s náhrobky slavných osobností, možnost návštěvy galerie Uffizi (individuálně), která patří mezi nejvýznamnější obrazárny světa, Akademie s Michelangelovým Davidem (individuálně). V podvečerních hodinách odjezd na ubytování v hotelu u Říma.
3. den: Po snídani odjezd do Říma, pěší okruh „Věčným městem“: Koloseum, Fori Imperiali, Kapitol, Forum Romanum, Kapitolské náměstí s Palácem Konzervátorů, kostel Sta. Maria Maggiore, Sv. Petr v řetězech. Odpoledne pěší procházka od Kapitolu a památníku Viktora Emanuela: Piazza Venezia, Pantheon, Piazza Navona, Augustovo mauzoleum, Piazza Popolo s egyptským obeliskem, Španělské schody... Individuální volno k návštěvě muzeí. Nocleh.
4. den: Po snídani pokračování v prohlídce města. Dopoledne fakultativně návštěva Vatikánu a Vatikánských muzeí (slavné Raffaelovy Stanze, Sixtinská kaple, obrazová galerie, sbírky antických a středověkých plastik), prohlídka baziliky Sv. Petra s možností vystoupit do kopule kostela s nádherným výhledem na Řím. Odpoledne procházka po dalších památkách: Prezidentský palác na Quirinalu s kašnou Krotitelé koní, Fontána di Trevi. Individuální volno k posezení v některé z pouličních kavárniček. Večer odjezd z Říma, noční jízda busem do ČR.
5. den: Příjezd do Brna kolem poledne.
Cena zahrnuje | dopravu autokarem, 3x ubytování v hotelu*** se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje | cestovní pojištění, případné pobytové taxy, vstupy, místní dopravu.

Orientační ceny vstupného | Vatikánská muzea 16 €, Galerie Uffizi 20 €, Andělský hrad 10 €, kupole chrámu Sv. Petra 8 €, Koloseum + pahorek Palatin + Forum Romanum 12 € (ceny z předchozí sezóny).

Nástupní místa:

Ostrava | Frýdek-Místek | Nový Jičín za příplatek 400 Kč
Zlín | Kroměříž | Hranice | Přerov za příplatek 350 Kč
Olomouc | Prostějov | Vyškov | Brno | Mikulov zdarma   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.