Ostrovy Středozemního moře

** +
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Itálie
Název ubytování Ostrovy Středozemního moře
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 38 799 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1jedinečná nabídka na trhuVýhody nabídky 2poznání významných středomořských ostrovůVýhody nabídky 3výlet lodí na ostrov Capri v ceněVýhody nabídky 4návštěva archeologického areálu Paesta v ceněProgram zájezdu1. den: Odlet z Prahy do Itálie, dle letového řádu a časových možností odjezd do Pisy k prohlídce města - šikmá věž, dóm a babtisterium na Campo dei Miracoli, transfer do hotelu, ubytování, večeře. 2. den: Trajekt na Korsiku přezdívanou "perlou Středomoří" pro své nádherné moře, vysoké hory i všudypřítomné památky, odjezd k prohlídce Bastie - přístav, náměstí St-Nicolas, radniční náměstí, kostel St-Jean-Baptiste vévodící starému přístavu, citadela ze 16. století ..., průjezd přes vnitrozemí, Corte - prohlídka srdce Korsiky, jediné větší vnitrozemské město s hradem stojícím na vysoké skále, odjezd na ubytování na západním pobřeží v oblasti Porta, večeře. 3. den: Po snídani prohlídka Porta - městečka s janovskou věží situovanou na konci Golfe de Porto, jednoho z nejkrásnějších zálivů na ostrově, který byl díky své fauně a flóře zařazen do seznamu UNESCO..., odjezd do nejkrásnější oblasti ostrova - přírodní přímořské rezervace Calanche, nenáročná procházka nad skalnatými mořskými zálivy a červenými skalami, odjezd do Napoleonova města Ajaccia - prohlídka hlavního města Korsiky - rodný dům Napoleona, skvostné muzeum Fesch s druhou nejkrásnější kolekcí italského naivního umění ve Francii po Louvru (např. díla od Botticelliho, Tiziana...), volno ... Odjezd na ubytování, večeře. 4. den: Po snídani odjezd do Bonifacia - ranní prohlídka korsického Gibraltaru, tyčícího se na vápencových skalách nad mořem - schodiště krále Aragonského, gotický kostel v areálu citadely, staré město... Trajekt na Sardinii, po vylodění výlet na mys Capo d´Orso se zajímavým přírodním úkazem žulových skal s nejznámější "medvědí skálou", odkud je nádherný výhled na přilehlé ostrovy Maddalena a Caprera. Přejezd zajímavým vnitrozemím do Sassari - prohlídka hlavního města stejnojmenné provincie a druhého největšího města ostrova s hustě zastavěnou čtvrtí s mnoha kostely kolem katedrály z 11. století, impozantní radnice, Fonte Rosello - ohromná pozdně renesanční kašna... Odjezd na ubytování, večeře. 5. den: Po snídani odjezd do Oristana, zastávka v městečku známém tradiční hrnčířskou výrobnou a zachovaným středověkým opevněním s několika věžemi, přejezd do vesničky Barumini, v jejíž blízkosti se nachází nejvýznamnější prehistorické sídlo Su Nuraxi sestávající z nuragů - masivních věžovitých staveb ostrovní kultury z doby bronzové a železné, odjezd do Caligliari - návštěva správního střediska Sardinie s řadou historických památek - amfiteátr z dob římských , královská zbrojnice..., prohlídka města, v podvečerních hodinách nalodění na trajekt na Sicílii, nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kabinách (2-lůžkové kabinky na vyžádání za příplatek) 6. den: Bez snídaně, vylodění v Palermu - prohlídka přístavního města se směsicí orientálních a evropských vlivů, naprosto ojedinělou koncentrací architektury od islámské po secesní, řada přepychových paláců a kostelů, bludiště středověkých čtvrtí i klidná místa k odpočinku - dóm, Palazzo Reale, kostel Santa Caterina s fontánou Pretorio, Piazza Quatro Canti... Přejezd západní částí ostrova do oblasti Agrigenta - prohlídka unikátního Údolí chrámů patřící k nejpůsobivějším komplexům starořeckých staveb mimo území Řecka. Devět, z původních deseti, dochovaných chrámů - Hefaistův, Heraklův, Dia Olympského... částečně poničených Kartaginci a křesťany dnes tvoří jednu z nejpůsobivějších scenérií antických památek vůbec, odjezd na ubytování, večeře. 7. den: Po snídani Syrakusy - prohlídka města rozloženého částečně na pevnině a Staré město na ostrově Ortigia a řada památek - Dóm - původně Athénin chrám a jeho přilehlé náměstí, řecký a římský amfiteátr, řada paláců a středověkých uliček dávají městu jedinečnou atmosféru a činí jej jedním z nejnavštěvovanějších míst na Sicílii, odjezd do Taorminy - prohlídka úchvatně situovaného města pod Etnou a nad písečnými plážemi s nejvěhlasnější historickou památkou Sicílie - Římany dokončeným řeckým divadlem, Odeon, Palazzo Corvaia, Dóm... a řada dalších památek jsou trvalými magnety pro návštěvu tohoto města, odjezd na ubytování, večeře. 8. den: Po snídani přejezd Messinské úžiny na pevninu, průjezd úchvatnou krajinou jižní Itálie - Kalábrií, odpolední prohlídka řckých chrámů v Paestu, města starobylých archeologických vykopávek, jehož místní starobylé chrámy patří mezi nejcennější památky na italském území. Odjezd na ubytování, večeře. 9. den: Po snídani výlet lodí na ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších ostrovů v Tyrhénském moři, který byl oblíbeným místem již starověkých císařů. Prohlídka ostrova - Modrá jeskyně, Anacapri... volno s možností koupání. Odpoledne návrat do Sorrenta - krátká zastávka, odjezd na ubytování, večeře. 10. den: Po snídani odjezd do Říma. Volno s možností nákupů. V odpoledních hodinách odlet do Prahy.Fakultativně• příplatek za jednolůžkový pokoj 5.490,- Kč • 2-lůžková kabinka Sardinie - Sicílie (na vyžádání)Cena zahrnuje• leteckou dopravu Praha-Itálie-Praha včetně tax a příplatků • trajekty uvedené v programu zájezdu • dopravu autokarem dle programu zájezdu • 8 noclehů v hotelech **/*** s polopenzí, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím • 1 nocleh na lodi ve čtyřlůžkových kajutách • vstup do archeologického areálu Paesta • výlet lodí na ostrov Capri • trajekty uvedené v programu zájezdu • průvodce po dobu zájezdu • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.InformaceK rezervaci od každého účastníka nutno dodat: datum narození, místo narození, státní příslušnost, číslo pasu(nebo občanského dokladu) a platnost pasu od/do.Informace: Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 25 osob.Cena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů • případnou přepravu MHD • pobytovou taxu v Itálii (cca 2-6 EUR/osoba/noc)   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.