Krásy Izraele s prodloužením a možností výletu do Petry

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Jordánsko
Typ ubytování 9x hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím).
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 46 050 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Vstupné dle programu v ceně!!!
Přístav Haifa a základna křižáků ve Svaté zemi Akko
Starodávné Jericho a zázračné okolí Galilejského jezera
Podmanivé poutní místo a duchovní most všech národů - Jeruzalém
Nejníže položené místo světa - blahodárné Mrtvé moře
Koupání v Rudém moři v Eilatu a možnost výletu do jordánské Petry

Program zájezdu

1. den

letecký přesun do Tel Avivu, odjezd do hotelu na pobřeží Středozemního moře, nocleh

2. den

po snídani Caesarea (divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám víry Baha'i se zahradami v Haifě, opevněné křižácké město Akko (Templářská pevnost a tunel, bazar), večeře a nocleh v oblasti Galileje

3. den

po snídani pamětihodnosti v oblasti Galilejského jezera - plavba lodí po jezeře, Kafernaum (synagoga a dům sv. Petra), dále Nazaret (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa), procházka městem kabaly Safed (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců), večeře a nocleh v oblasti Galileje

4. den

po snídani výjezd na Golanské výšiny s krásným výhledem do okolí, návštěva vinařství s ochutnávkou kvalitních izraelských vín, cesta Jordánským údolím do jednoho z nejstarších a nejníže položených měst světa Jericho, výhled na Horu Pokušení, stoupání Judskou pouští o téměř patnáct set metrů výše do Jeruzaléma, v případě času zastávka na vyhlídku do údolí Vádí Kelt s ortodoxním klášterem sv. Jiří, večeře a nocleh v Betlémě

5. den

po snídani prohlídka svatého města Jeruzaléma - panoramatická vyhlídka z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí Kidron (kostel Hrob Panny Marie) do Starého města, křížová cesta ulicí Via Dolorosa přes arabský súk až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, odpoledne Betlém (Chrám Narození Páně, bazilika sv. Kateřiny), večeře a nocleh v Betlémě

6. den

po snídani pokračování prohlídky Jeruzaléma (projížďka moderními částmi hlavního města, muzeum holokaustu Jad vašem, procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora) ke Zdi nářků a další, večeře a nocleh v Betlémě

7. den

po snídani odjezd k Mrtvému moři (-427 m), výjezd lanovkou na skalní pevnost krále Heroda Masadu, možnost koupání v Mrtvém moři, přejezd do Ejlatu, večeře a nocleh

8. den

po snídani volný program v Ejlatu (odpočinek, koupání, šnorchlování,  fakultativně návštěva podmořské observatoře, koupání s delfíny či plavba lodí), nebo fakultativně celodenní výlet s obědem do pohádkového skalního města Petra v Jordánsku (vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter), večeře a nocleh v Ejlatu

9. den

po snídani odpočinek v národním parku Korálová pláž (možnost koupání či šnorchlování), odpoledne přesun do Tel Avivu přes unikátní kráter Machteš Ramon, večeře a nocleh na pobřeží Středozemního moře

10. den

po snídani projížďka Tel Avivem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou Bauhaus, prohlídka starého přístavního města Jaffa, odjezd na letiště a návrat do ČR                     

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.