To nejlepší z Izraele

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael
Název ubytování To nejlepší z Izraele
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 33 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1vstupy v ceněVýhody nabídky 2komplexní poznání biblických památek a místVýhody nabídky 3polopenze v ceněVýhody nabídky 4kvalifikovaný místní průvodceProgram zájezdu1.den: Odlet z Prahy do Tel Avivu v poledních hodinách, po příletu transfer z letiště a odjezd do přímořské Netanye, ubytování, večeře.2.den: Po snídani odjezd na sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru, zbytků Herodova paláce a dalších vykopávek antického města. Přejezd do Haify, kde navštívíme horu Karmel, odkud se otvírá nádherný pohled na celé město s přístavem, a Akku s návštěvou podzemního křižáckého města a historického přístavu. Odjezd do Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou horou Tábor s návštěvou chrámu Zvěstování. Večeře a nocleh v Tiberias. 3.den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském jezeře s významnými historickými a náboženskými lokalitami v okolí. Tabgha spojená se zázrakem dělení chleba a ryb, Hora Blahoslavenství a na východní straně národní park Kursi přinášející řadu informací o minulosti Židů, Byzanců i o Ježíšovi, kde se nacházejí mj. zbytky staré židovské vesnice, ruiny byzanského kláštera atd. Posledním zastavením v Gallilei bude Jardenit, místo křtu na řece Jordan. Přejezd přes Jordánskou nížinu do Jeruzaléma. Ubytování a večeře v Jeruzalémě. 4.den: Snídaně, celodenní prohlídka Jeruzaléma - Olivetská hora s panoramatickým pohledem na město, návštěva Getzemanské zahrady a chrámu Národů, Staré město vč. křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo. Odpoledne výlet do Betléma s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh v Jeruzalémě. 5.den: Snídaně, odjezd k Mrtvému moři. Zastávka v přírodní rezervaci Ein Gedi - nádherná oáza v pusté krajině s několika prameny a bujnou tropickou pouštní vegetací a mnoha pouštními živočichy. Při dostatku času možnost malého výletu k úchvatným vodopádům. Masada - výjezd lanovkou na pevnost spojenou s králem Herodem i s první židovskou válkou proti Římanům. Odpoledne dojezd k Mrtvému moři, zastávka k odpočinku s možností koupání. Návrat do Jeruzaléma, večeře, nocleh.6.den: Snídaně, pokračování v prohlídce Jeruzaléma, panoramatická okružní jízda novými částmi Jeruzaléma, zastávka u izraelského parlamentu, návštěva izraelského muzea a památníku holocaustu Yad Vashem, prohlídka vybraných historických míst na hoře Sion - hrob krále Davida, zakladatele Jeruzaléma před 3000 lety, kostel Zesnutí Panny Marie a další. Návrat do hotelu, večeře. 7.den: Snídaně, odjezd do Jaffy - návštěva jednoho z nejstarších měst světa, které je dnes součástí moderního Tel Avivu. Okružní jízda, volno. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.V Izraeli je spropitné prakticky pevnou součástí příjmů u mnoha profesí (řidiči, průvodci, hotelový personál, číšníci apod.). Pokud se spropitné nedá, dává se tím najevo, že zákazník není se službou spokojen a jeho absence může vyvolat nepříjemné situace. Abychom se tomuto negativnímu jevu vyhnuli, počítejte na spropitné s částkou cca 35,- USD (min.5 USD na den)!UpozorněníNevhodné pro děti do 10 let a starší lidi s pohybovými obtížemi. Infanti a malé děti nebudou akceptovány z bezpečnostních důvodů. Pokud klient nenahlásí zdravotní problém, invalidní vozík (nelze akceptovat) a podobně, nebude na letišti odbaven. • minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20-25 osob. • změna programu vyhrazena CENA NEZAHRNUJE ! spropitné (místní personál, průvodce, řidič), je třeba počítat s částkou 30USD! v Izraeli je povinnost platit spropitné - je součástí pevného příjmu. (hotely v Izraeli požadují informace o cestujících: číslo pasu, národnost), zkontrolujte si platnost Vašeho pasu! (6 měsíců minimálně po návratu), nejsou akceptovány rychlopasy!Cena zahrnuje• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků • dopravu po trase minibusem nebo autobusem • 6 noclehů s polopenzí v městských hotelech *** (a v západní části Jeruzaléma) - ve dvoulůžkových pokojích• vstupy dle programu • lanovou dráhu k pevnosti Massada• služby průvodce • zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.InformaceK rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu od-do od každého účastníka. Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.Fakultativní služby: • příplatek za jednolůžkový pokoj 10.990 Kč Cena nezahrnuje: • spropitné (místní personál, průvodce, řidič) povinně splatné na místě DALŠÍ UPOZORNĚNÍMěna: 1 nový šekel (ILS, NIS) = 100 agorotůDoporučujeme vzít USD a na místě směnit na šekely. Kreditní karty jsou v Izraeli přijímány téměř všude a bankomaty jsou všudypřítomné.V Izraeli je spropitné prakticky pevnou součástí příjmů umnoha profesí (řidiči, průvodci, hotelový personál, číšníciapod.). Pokud se spropitné nedá, dává se tím najevo, žezákazník není se službou spokojen a jeho absence může vyvolatnepříjemné situace.Abychom se tomuto negativnímu jevu vyhnuli, počítejte naspropitné s částkou cca 35,- USD (min. 7 USD na den)! Časové pásmo: časový posun proti České republice je (zimní čas): +1 hodina,+2 hodiny (letní čas) Mezinárodní předvolba: 00972 Důležitá telefonní čísla:- první pomoc 101, hasičský sbor 102, policie 100- Velvyslanectví Tel Aviv(23 Zeitlin Steet, 6495518) +9723/6918282-3 nebo nouzová linka +972 52 328 6622  Při návštěvě konzervativních oblastí a všech náboženských míst by mělo oblečení zakrývat kolena a ramena. Je dobré mít pořád u sebe šálu nebo šátek.OČKOVÁNÍDoporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu.Požadavky země na povinnost očkování se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů.  Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.