To nejlepší z Izraele

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Tel Aviv
Název ubytování To nejlepší z Izraele
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 33 949 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1atraktivní program za výbornou cenuVýhody nabídky 2vstupy v ceněVýhody nabídky 3komplexní poznání biblických památek a místVýhody nabídky 4polopenze v ceněProgram zájezdu1.den: Odlet z Prahy do Tel Avivu v poledních hodinách, po příletu transfer z letiště a odjezd do přímořské Netanye, ubytování, večeře.2.den: Po snídani odjezd na sever země do oblasti Galilea. Cestou zastávka v Caesarei s prohlídkou římského amfiteátru, zbytků Herodova paláce a dalších vykopávek antického města. Přejezd do Haify, kde navštívíme horu Karmel, odkud se otvírá nádherný pohled na celé město s přístavem, a Akku s návštěvou podzemního křižáckého města a historického přístavu. Odjezd do Nazaretu, křesťanské poutní místo s jeskyní Svaté rodiny v kostele sv. Josefa a nedalekou horou Tábor s návštěvou chrámu Zvěstování. Večeře a nocleh v Tiberias. 3.den: Snídaně, výlet lodí po Genezaretském jezeře s významnými historickými a náboženskými lokalitami v okolí. Tabgha spojená se zázrakem dělení chleba a ryb, Hora Blahoslavenství a na východní straně národní park Kursi přinášející řadu informací o minulosti Židů, Byzanců i o Ježíšovi, kde se nacházejí mj. zbytky staré židovské vesnice, ruiny byzanského kláštera atd. Posledním zastavením v Gallilei bude Jardenit, místo křtu na řece Jordan. Přejezd přes Jordánskou nížinu do Jeruzaléma. Ubytování a večeře v Jeruzalémě. 4.den: Snídaně, celodenní prohlídka Jeruzaléma - Olivetská hora s panoramatickým pohledem na město, návštěva Getzemanské zahrady a chrámu Národů, Staré město vč. křesťanské a židovské čtvrti (Křížová cesta, chrám Sv. Hrobu, Zeď nářků, Cardo. Odpoledne výlet do Betléma s prohlídkou chrámu Narození páně, návrat do Jeruzaléma, večeře a nocleh v Jeruzalémě. 5.den: Snídaně, odjezd k Mrtvému moři. Zastávka v přírodní rezervaci Ein Gedi - nádherná oáza v pusté krajině s několika prameny a bujnou tropickou pouštní vegetací a mnoha pouštními živočichy. Při dostatku času možnost malého výletu k úchvatným vodopádům. Masada - výjezd lanovkou na pevnost spojenou s králem Herodem i s první židovskou válkou proti Římanům. Odpoledne dojezd k Mrtvému moři, zastávka k odpočinku s možností koupání. Návrat do Jeruzaléma, večeře, nocleh.6.den: Snídaně, pokračování v prohlídce Jeruzaléma, panoramatická okružní jízda novými částmi Jeruzaléma, zastávka u izraelského parlamentu, návštěva izraelského muzea a památníku holocaustu Yad Vashem, prohlídka vybraných historických míst na hoře Sion - hrob krále Davida, zakladatele Jeruzaléma před 3000 lety, kostel Zesnutí Panny Marie a další. Návrat do hotelu, večeře. 7.den: Snídaně, odjezd do Jaffy - návštěva jednoho z nejstarších měst světa, které je dnes součástí moderního Tel Avivu. Okružní jízda, volno. V odpoledních hodinách transfer na letiště a odlet do Prahy.V Izraeli je spropitné prakticky pevnou součástí příjmů u mnoha profesí (řidiči, průvodci, hotelový personál, číšníci apod.). Pokud se spropitné nedá, dává se tím najevo, že zákazník není se službou spokojen a jeho absence může vyvolat nepříjemné situace. Abychom se tomuto negativnímu jevu vyhnuli, počítejte na spropitné s částkou cca 35,- USD (min.5 USD na den)!UpozorněníNevhodné pro děti do 10 let a starší lidi s pohybovými obtížemi. Infanti a malé děti nebudou akceptovány z bezpečnostních důvodů. Pokud klient nenahlásí zdravotní problém, invalidní vozík (nelze akceptovat) a podobně, nebude na letišti odbaven. • minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20-25 osob. • změna programu vyhrazena CENA NEZAHRNUJE ! spropitné (místní personál, průvodce, řidič), je třeba počítat s částkou 30USD! v Izraeli je povinnost platit spropitné - je součástí pevného příjmu. (hotely v Izraeli požadují informace o cestujících: číslo pasu, národnost), zkontrolujte si platnost Vašeho pasu! (6 měsíců minimálně po návratu), nejsou akceptovány rychlopasy!Cena zahrnuje• leteckou dopravu v turistické třídě včetně tax a příplatků • dopravu po trase minibusem nebo autobusem • 6 noclehů s polopenzí v městských hotelech *** (a v západní části Jeruzaléma) - ve dvoulůžkových pokojích• vstupy dle programu • služby průvodce • zák. pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.InformaceK rezervaci nutno dodat datum narození, státní příslušnost, číslo pasu, platnost pasu od-do od každého účastníka. Změna programu vyhrazena. Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 20 osob.Fakultativní služby: • příplatek za jednolůžkový pokoj 10.990 Kč Cena nezahrnuje: • spropitné (místní personál, průvodce, řidič) povinně splatné na místě • lanovou dráhu k pevnosti Massada cca 25 USDDALŠÍ UPOZORNĚNÍMěna: 1 nový šekel (ILS, NIS) = 100 agorotůDoporučujeme vzít USD a na místě směnit na šekely. Kreditní karty jsou v Izraeli přijímány téměř všude a bankomaty jsou všudypřítomné.V Izraeli je spropitné prakticky pevnou součástí příjmů umnoha profesí (řidiči, průvodci, hotelový personál, číšníciapod.). Pokud se spropitné nedá, dává se tím najevo, žezákazník není se službou spokojen a jeho absence může vyvolatnepříjemné situace.Abychom se tomuto negativnímu jevu vyhnuli, počítejte naspropitné s částkou cca 35,- USD (min. 5 USD na den)! Časové pásmo: časový posun proti České republice je (zimní čas): +1 hodina,+2 hodiny (letní čas) Mezinárodní předvolba: 00972 Důležitá telefonní čísla:- první pomoc 101, hasičský sbor 102, policie 100- Velvyslanectví Tel Aviv(23 Zeitlin Steet, 6495518) +9723/6918282-3 nebo nouzová linka +972 52 328 6622  Při návštěvě konzervativních oblastí a všech náboženských míst by mělo oblečení zakrývat kolena a ramena. Je dobré mít pořád u sebe šálu nebo šátek.OČKOVÁNÍDoporučuje se očkování proti tetanu, hepatitidě typu A a B a tyfu.Požadavky země na povinnost očkování se mohou měnit na základě uvážení místních orgánů.  Doporučujeme cestovatelům před cestou do cílové země ověření informací na příslušném konzulátu nebo velvyslanectví.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.