Velká cesta Izraelem a Jordánskem

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Izrael, Jordánsko
Typ ubytování 12x hotel*** (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 49 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Nejznámější biblická místa Jeruzalém, Betlém, Nazaret a Masada
Odpočinek u Mrtvého a Rudého moře
Kaňony a skalní formace národního parku Timna
Návštěva jordánské Petry a Vádí Ram

Program zájezdu

1. den

letecký přesun do Tel-Avivu, odjezd do hotelu na pobřeží Středozemního moře, nocleh

2. den

po snídani Caesarea (římský akvadukt, divadlo, hipodrom, pozůstatky Herodova paláce a přístavu), vyhlídka na přístav a chrám víry Baha'i se zahradami v Haifě, opevněné křižácké město Akko (Templářská pevnost a tunel, bazar, karavanseráje), večeře a nocleh v oblasti Galileje

3. den

po snídani středověký hrad Nimrod pod horou Hermon, procházka krásnou přírodou propletenou historií a náboženstvím u pramenů řeky Jordán, výhled do Sýrie z Golanských výšin, procházka městem kabaly Safed (návštěva synagogy, malebné uličky plné galerií místních umělců), večeře a nocleh v oblasti Galileje

4. den

po snídani biblická místa v oblasti Galilejskeho jezera (plavba lodí po jezeře, místo zázraku rozmnožení chleba a ryb Tabgha a Kafernaum, kde si Ježíš vybral své učedníky), výjezd na horu Blahoslavenství (místo Kristova kázání), Ježíšovo působiště Nazaret (bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa), večeře a nocleh v oblasti Galileje

5. den

po snídani přejezd po mostě šejcha Husseina do Jordánska, antické město Džaraš, byzantské mozaiky s mapou Svaté země a Jeruzaléma v kostele sv. Jiří v Madábě, výhledy z biblické hory Nebo na „Zemi zaslíbenou“, večeře a nocleh v Petře

6. den

po snídani celodenní prohlídka pohádkového skalního města Petra (vodou vymletá soutěska, Faraónova pokladnice, královské hrobky, byzantský klášter), večeře a nocleh v Petře

7. den

po snídani monumentální pouštní kaňony v oblasti Vádí Ram, možnost koupání v Rudém moři na plážích u Akaby, večeře a nocleh v Akabě

8. den

po snídani odjezd do izraelského Ejlatu, pěší výlet na vyhlídku do čtyř zemí z hory Mt. Zefahot, nebo odpočinek na pláži, kaňony a skalní formace národního parku Timna v Negevské poušti, večeře a nocleh v oblasti Mrtvého moře

9. den

po snídani výstup na skalní pevnost krále Heroda Masadu, návštěva národního parku Nachal David - zelené oázy Ejn Gedi v Judské poušti (damani, kozorožci, průzračné potoky), odpoledne možnost koupání v Mrtvém moři (-427 m), večeře a nocleh v Betlémě

10. den

po snídani svaté město Jeruzalém - vyhlídka na Skalní dóm a mešitu al-Aksa z Olivetské hory, Getsemanská zahrada s bazilikou Všech národů, procházka přes údolí Kidron (kostel Hrob Panny Marie) do Starého města, křížová cesta ulicí Via Dolorosa až do chrámu Božího hrobu na Golgotě, procházka židovskou čtvrtí Starého města (Cardo, Menora) ke Zdi nářků, posvátná hora Sion (hrobka krále Davida, kostel Dormicion, večeřadlo), večeře a nocleh v Betlémě

11. den

po snídani pokračování prohlídky Jeruzaléma (projížďka moderními částmi hlavního města, památník holokaustu Jad vašem, muzeum Izrael s modelem Jeruzaléma z období Ježíše Krista, Menora u izraelského parlamentu Kneset), večeře a nocleh v Betlémě

12. den

po snídani místo křtu Ježíše Krista Kaser El Jehud, nejstarší město světa Jericho (pohled na Horu Pokušení a na Tel Jericho), vyhlídka do údolí Vádí Kelt s ortodoxním klášterem sv. Jiří, odpoledne Betlém (Chrám Narození Páně, kostel sv. Kateřiny), večeře a nocleh v Betlémě

13. den

po snídani projížďka Tel-Avivem (historické centrum, architektura Bauhaus), staré město Jaffa, odjezd na letiště a návrat do ČR                                      

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.