Mongolsko zemědělské

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Mongolsko, Asie, Mongolsko
Ubytování Hotel - poznávací zájezd Mongolsko
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 55 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Informace o zájezdu:· zemědělská tématika
· odborný program
· bohatý turistický program
· přírodní a kulturní zážitky
· dva noclehy v jurtě
· setkání s místní kočovnou rodinou
· strava dle programu
· česky hovořící průvodceSpeciální nabídka:Nechcete si připlácet jednolůžkový pokoj? Zavolejte a najdeme Vám dvojici do pokoje.Minimální počet účastníků:Změna programu i odletových časů vyhrazena.
Minimální počet účastníků: 10 osob.

Popis lokality ubytování

Základní informace o destinaci:Mongolsko je vnitrozemský stát ve střední Asii, který na serveru hraničí s Ruskem (3 000 km) a na jihu s Čínskou lidovou republikou (4 760 km). Oficiální název je Stát Mongolsko. Země zaujímá plochu 1 566 500 km² (dvacetkrát více než ČR, a je téměř velké jako Aljaška), ale vzhledem ke svým pouze 3,05 milionům obyvatel patří Mongolsko mezi státy s nejnižší hustotou zalidnění.

Hlavní město je Ulánbátar, s téměř polovinou populace celého Mongolska, s 1,3 mil. obyvateli. Území Státu Mongolsko se rozkládá na části území tzv. Vnějšího Mongolska, zatímco tzv. Vnitřní Mongolsko je dnes jako autonomní oblast součástí Čínské lidové republiky.

Velkou část Mongolska pokrývají stepi s drsným podnebím, kde hlavním zdrojem obživy je kočovné pastevectví. Pro hospodářství země a její vývoz jsou důležité výrobky z vlny, například látky a další výrobky z kašmíru, a výrobky z kůže. V současné době se velkým tempem rozvíjí těžba nerostných surovin, která byla hlavním zdrojem příjmů státu již před rokem 1990.

Program zájezdu

Program zájezdu:

1.DEN: odlet z Prahy do Ulaanbaataru Sraz na letišti v Praze v dopoledních hodinách a odlet do Ulaanbaataru přes Istanbul, noční přelet. 2. DEN: Ulaanbaatar V brzkých ranních hodinách přílet do Ulaanbaataru. Setkání s místním průvodcem na letišti, transfer do hotelu, ubytování, krátký odpočinek, snídaně. Dopoledne prohlídka náměstí Sükhbaatar a návštěva Národní mongolské zemědělské univerzity, kde získáte mnoho zajímavých informací o zemědělství v Mongolsku. Po individuálním obědě pokračuje prohlídka pamětihodností města – Muzeum Bogd Khaan a krásná vyhlídka na město od rusko-mongolského památníku Zaisan. Návrat do hotelu, společná večeře, nocleh. 3. DEN: Sükhbaatar v provincii Selenge Po snídani se podíváme ke klášteru Aglag Buteel a poté přejezd po asfaltové silnici do hlavního města provincie Selenge Sühbaataru, které se nachází severně od hlavního města a 9 km od hranic s Ruskem. Město založené v roce 1940 a pojmenované po mongolském politikovi Sühbaatarovi. Provincie Selenge je hlavní zemědělskou oblastí Mongolska. Po cestě oběd formou pikniku. Následuje prohlídka města Sükhbaatar a okolí. Ubytování v hotelu. Večeře individuálně, nocleh. 4. DEN: Tsagaan Nuur soum a Zuunburun soum Po snídani odjezd a bližší seznámení se zemědělskou oblastí Selenge. Návštěva největší farmy, zabývající se produkcí zeleniny a obilí. Po obědě formou pikniku následuje prohlídka farmy zaměřené na živočišnou produkci – masných plemen (Aberdeen Agnus, Limousine), mléčných plemen (Holštýnský skot) a skotu s dvoustrannou užitkovostí (Montbeliardský skot). Návrat do města Sükhbaatar, kde bude nocleh. Fakultativně (není v ceně) možnost tradiční večeře v typické restaurace. 5. DEN: Batsumber soum Po snídani pomalý návrat k hlavnímu městu směrem na jih, do Batsumber soum v provincii Tuv. Tento soum má rozsáhlou plochu úrodné černé a hnědé půdy a je jedním z nejstarších v provincii. Vznikl s vybudováním železnice Mandal v r. 1924. Návštěva včelařství a šlechtitelské stanice. Po cestě oběd formou pikniku. Přejezd do (Eco) Ger campu. Nocleh v jurtách. Společná večeře. 6. DEN: oblast Khan Khentii (UNESCO) - návštěva nomádské rodiny – Jalman Meadows Po snídani odjezd na SV k hornímu toku řeky Tuul do údolí přísně chráněné oblasti Khan Khentii. První tři hodiny jízda po zpevněné cestě ven z města, dále dvě hodiny již po nezpevněné cestě nádherným stepním údolím, posetým jurtami a stády hospodářských zvířat. Po překročení horského hřebenu v průsmyk   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.