Okruh Indií a Nepálem

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Nepál, Indie
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 79 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Poznejte staroindickou kulturu, buďte svědky tradiční kultovní očisty ve vodách Gangy, zažijte pocit nicotnosti při pohledu na panorama Annapuren...

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY

Odlet z letiště Praha – Ruzyně do Dillí.

2. den - PŘÍLET DO DILLÍ

Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pev nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zřícenina mi mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.

3. den - DILLÍ – DŽAJPUR

Snídaně. Odjezd do hlavního města státu Rádžasthán, známého jako Růžové město díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo vybudo váno dle zásad staroindické Silpašástry, prvního světového architektonického kodexu. Ubytování, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v Džajpuru.

4. den - DŽAJPUR – ÁMBÉR

Vyjížďka na slonech do pev nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne prohlídka města s návštěvou pozoru hod né astronomické observatoře Džan tar Mantar, kterou nechal zhotovit osví cený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.

5. den - DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA

Odjezd do Ágry, cestou za stáv ka u stupňovité rádžasthánské stud ny v Abhaneri. Dále zastávka v bývalém sídel ním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískov ce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání Chás. Příjezd do Ágry, nocleh.

6. den - ÁGRA

Snídaně. Prohlídka skvostu světové archi tektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal po stavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považo ána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s nádhernými mramorovými pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. Nocleh.

7. den - ÁGRA – ÓRČHA – KHADŽURÁHO

Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd expresem Shatabdi do Jhansi, přejezd do městečka Orčha s monumentálními opuštěnými chrámy a paláci říše Bundélů, z nichž největší byl vybudován na počest návštěvy sultána Džahángíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí na čedi čovém pahorku, kde najdete mistrovská díla středověkého bundél ského malířství. Odpoledne přejezd idylickou venkovskou krajinou Dekkánské plošiny do Khadžuráha, někdejšího hlavního města říše Čandélů. Návštěva východní skupiny džinistických chrámů. Nocleh v Khadžuráhu.

8. den - KHADŽURÁHO – VÁRÁNASÍ

Prohlídka východní skupiny chrámů Kandarija Ma ha dévova, Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých erotickou výzdobou s motivy staroindické Kámasútry. Transfer na letiště. Odlet do Váránasí. Po příletu transfer do hotelu, Ubytování. Nocleh.

9. den - VÁRÁNASÍ – SÁRNÁTH

Ranní projížďka po Ganze, kdy za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, včetně ghátu Manikarnika, kde po tisíce let probíhá tradiční zpopelňování nebožtíků. Návrat do hotelu. Snídaně. Dopoledne výlet do buddhistického poutního místa Sárnáthu, kde Buddha po osvícení pronesl první kázání. Prohlídka zřícenin stúpy císaře Ašóky a místního muzea s proslulou lví hlavicí z leštěného pískovce. Návrat do Váránasí, nocleh. pískovce. V podvečer návštěva ghátu Dasaswamedh, kde probíhá mystická rituální oběť Ganze za účasti desítek bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh.

10. den - VÁRÁNASÍ – KÁTHMÁNDÚ

Snídaně. Transfer na letiště. Následuje přelet s přestupem do Káthmándú. Po příletu následuje transfer na hotel. Cestou zastávka v hinduistickém centru Pašupatináth. Řeku Bágmati zde lemují spalovací gháty, na kterých se konají pohřební ceremonie. Příjezd na hotel. Ubytování Nocleh.

11. den - VÁRÁNASÍ – N.P. CHITWAN

Snídaně. Následuje odjezd do národního parku Chitwan. Po příjezdu do parku následuje ubytování. Večeře, nocleh.

12. den - N.P. CHITWAN

Snídaně. Celodenní aktivity v národních parku. Hlavním lákadlem parku je tygr bengálský a nosorožec jednorohý. Kromě těchto vzácných zvířat můžete v parku také spatřit leopardy, divoké slony, medvědy, jeleny, kance, medvědy a opice.

13. den - PÓKHARA

Snídaně. Přejezd do Pókhary. Odpoledne prohídka města se zastávkou u Davis Fall, Projížďka po jezeře Fewa. Nocleh.

14. den - PÓKHARA – KÁTHMÁNDÚ

Ranní odjezd na Sarangkhot s pozorováním východu slunce a masívu Annapuren. Návrat na hotel. Snídaně. Následuje přejezd do Káthmándú. Zastávka u chrámu Svajambhunáth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Pokračujeme prohlídkou historického Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem či náměstíčkem hrnčířů. Nocleh.

15. den - KÁTHMÁNDÚ

Snídně. Prohlídka historického centra města Patan v okolí Palácového náměstí. Odpoledne transfer na letiště. Následuje odlet do Prahy.

16. den - PŘÍLET DO PRAHY

Přílet do Prahy.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.