Omán - od břehů Indického oceánu do nitra pouště

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Omán
Název ubytování Omán - od břehů Indického oceánu do nitra pouště
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 46 890 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Maskat • Quriyat • Ramlat al-Wahiba • Nizwa • al-Hamra
Termíny | 16.–24. března | 26. listopadu – 4. prosince 2020
Cena | 46 890 Kč | příplatek za jednolůžkový pokoj 8 900 Kč
1. den: Odlet z Vídně nebo z Prahy v odpoledních hodinách, možnost společné přepravy busem z Brna na letiště za příplatek, let s přestupem.
2. den: Přílet do Maskatu v časných ranních hodinách, transfer do hotelu, odpočinek, po snídani okružní jízda městem, která zahrnuje i návštěvu Velké mešity sultána Kábúse – největší mešity v Ománu, která byla dokončena 2001. Patří k největším mešitám na světě, pojme až 20 000 věřících a nalezneme v ní největší modlitební koberec světa (rozměry 70 × 60 m, váha 21 tun, plocha 4 343 m²). Následuje návštěva muzea Bait al-Zubair, jež hostí největší soukromou sbírku starožitných předmětů dokumentujících bohaté kulturní dědictví a historii země. Poté návštěva starého města, kde se nacházejí dvě portugalské tvrze ze 16. století – al-Džalali a al-Mirani. Odtud je pár minut k paláci al-Alam, oficiální rezidenci Jeho Výsosti sultána, před níž lze jen krátce zastavit na fotografování. Poté odjezd na ubytování do hotelu v Maskatu, volno k odpočinku, večeře, nocleh.
3. den: Po snídani odjezd autobusem do velké rybářské vesnice Quriyat cestou s pohledy na horské i mořské scenérie. Vesnice leží mezi lagunou a mořem a vesničané prodávají přímo na pláži ryby, na jejichž lov vyplouvají každý den časně ráno. Ve vesnici je také strážní věž, dokreslující malebnou scenérii. Poté zastávka u vápencového kráteru Bimah, jehož dno vyplňuje průzračná modrozelená voda. Na další zastávce u bílé pláže Fins oběd formou pikniku. Pokračování cesty přes Wádí Tiwi, Wádí Šáb a přes vesnice obklopené banánovníky, mangovníky, papájemi a datlovými palmami. Místní farmy jsou zavlažovány vodou sváděnou z hor. Odpoledne příjezd do hotelu v Ras Al Hadd, po krátkém odpočinku odchod na pláž k pozorování želv v jejich přirozeném prostředí, nocleh.
4. den: Po snídani odjezd do přímořského města Sur, návštěva doků na výrobu typických člunů dhow, používaných od nepaměti k plavbě v zálivu, prohlídka starého města a súků (tržiště), kde bude volný čas k nákupům, po obědě v místní typické restauraci odjezd autokarem od pobřeží směrem do vnitrozemí, kde se scenérie dramaticky mění v poušť. Toto „moře písku“ s názvem Ramlat al-Wahiba se skládá z obrovských, až 100 metrů vysokých dun. Tady přesedneme do terénních landroverů s pohonem 4×4, kterými dojedeme do pouštního tábora al-Rahá, kde se ubytujeme a tentokrát je zahrnuta i večeře.
5. den: Po snídani v táboře odjezd k autokaru, následuje tříhodinová panoramatická cesta do posvátného města Nizwa. Už v 6.–7. století šlo o hlavní město ománského vnitrozemí a později se stalo sídlem ibádíjovských imámů. Mimo impozantní pevnosti s obrovitou kruhovou věží je tu mnoho dalších historických budov i staré súky, proslulé složitými vzory stříbrných šperků a zejména výrobou tradičních zahnutých dýk – chandžárů. Každý pátek se tu koná kozí a dobytčí trh s nepopsatelnou atmosférou. Večeře a ubytováni v hotelu v Nizwě.
6. den: Po snídani odjezd na celodenní výlet do oblasti al-Hamra, kde návštěva krápníkové jeskyně al-Hota na úpatí hory Džebel Šams. Jeskynním systémem, který patří k největším na světě a veřejnosti byl zpřístupněn teprve v roce 2006, protéká pět kilometrů dlouhá podzemní řeka. Po prohlídce, která trvá půldruhé hodiny, přejezd do vesnice al-Hamra na oběd v místním muzeu řemesel. Další návštěva je věnována jedné z nejkrásnějších původních ománských pevností Džabrín, která byla postavena koncem 17. století, původně sloužila jako rezidence místních imámů a teprve později byla přeměněna na pevnost. Návrat do hotelu v Nizwě, nocleh.
7. den: Po snídani odjezd do oblasti Maskatu, odpoledne ubytování v přímořském hotelu, volno ke koupání, večeře, nocleh.
8. den: Celý den odpočinek na pláži nebo u hotelového bazénu, po večeři transfer na letiště, odlet během noci s přestupem.
9. den: Přílet do Prahy nebo Vídně, možnost společného transferu do Brna (není v ceně).
Cena zahrnuje | leteckou přepravu z Prahy nebo Vídně do Maskatu, místní přepravu v Ománu autokarem a landroverem, 6x ubytování v hotelech, 1 noc v beduinském táboře, polopenzi (buď snídani a oběd, nebo snídani a večeři), všechny vstupy do objektů uvedených v programu, místního odborného průvodce a českého tlumočícího průvodce (který doprovází skupinu již z ČR), povinné pojištění proti úpadku CK.

Cena nezahrnuje | dopravu na letiště z Brna do Vídně nebo do Prahy za 500 Kč jedním směrem, vízum na letišti cca 53 USD, cestovní pojištění včetně storna (lze sjednat v CK), nápoje k hlavním jídlům, obědy a spropitné pro místní řidiče a průvodce.

Podmínkou realizace zájezdu je minimální počet 15 účastníků.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.