Severní Peru a NP Huascarán

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Peru
Typ ubytování Ubytování hotelového typu
Druh zájezdu Aktivní
Cena za osobu celkem za 69 800 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Peru je turisticky nesmírně atraktivní země a při její rozloze téměř 2,5x větší než Francie nelze všechny její půvaby směstnat do jediného zájezdu. Přijměte proto naše pozvání na méně obvyklou, převážně horskou trasu z Limy k severu. Přesvědčíte se, že Peru není jen Cuzco a Machu Pichu, a určitě nebudete litovat. Zájezd je koncipován jako poznávací s nenáročnou turistikou, i když ve vysokých nadmořských výškách se občas poctivě zadýcháte. V první části zájezdu pobudeme čtyři dny v Cordilleře Blanca, nejvyšším a nejkrásnějším pohoří peruánských And, kde nad přívětivě zelenými dolinami ční desítky ledovcových štítů mimořádně efektních tvarů v čele s dominantním Huascaránem (6768 m, nejvyšší hora Peru). Ze zdejšího centra Huarázu budeme hvězdicově vyrážet na jednotlivé výlety minibusové i pěší za nejkrásnějšími lokalitami v okolí, takže některý lze i vynechat a věnovat se odpočinku.  Dále k severu se vydáme nejprve na pobřeží Pacifiku, kde nás čekají vyhlášené předkolumbovské památky v čele s městem Chan Chan i kratší relaxace u oceánu. Následně zamíříme opět do hor, do Cajamarcy, jednoho z center peruánského folkloru, a dále přes dva kilometry hluboký kaňon Maraňonu, jedné z hlavních zdrojnic Amazonky, za dalšími perlami peruánského severu například v podobě tajemné předincké pevnosti Kuelab či vodopádu Gocta, jednoho z nejvyšších vodopádů světa.Čtyři dny před tímto zájezdem vyráží z Prahy zájezd Treking pod Huascaránem a severní Peru, který má v úvodní části v Cordilleře Blanca náročnější turistický program, a dále pokračují oba zájezdy shodně. Různě zdatní rodinní příslušníci tak případně mohou v NP Huascarán zvolit odlišný program a druhou část zájezdu strávit společně.Náročnost:Zájezd je náročný spíše cestovatelsky z důvodu několika delších přejezdů a kvůli postupné aklimatizaci na vysokou nadmořskou výšku v Cordilleře Blanca. V rámci pěšího programu jsou v zájezdu zařazeny tři poněkud náročnějčí pěší výlety, které je možné alternativně vynechat, případně některé lze absolvovat na pronajatém koni.Velikost skupiny:8–16 účastníků.Poznámka:U termínů, kde je uvedena registrace ESTA za příplatek, se poletí přes USA. Pro transit přes USA je potřeba registrace ESTA a biometrický pas a nebo pas s platným vízem.Informační schůzka se bude konat asi dva týdny před odjezdem. Zodpovíme na ní vaše dotazy, poradíme, jak si na zájezd dobře zabalit, a připomeneme, na co nezapomenout. Pokud se schůzky nezúčastníte, nevadí – veškeré důležité informace obsahují i podrobné pokyny, které obdržíte e-mailem asi měsíc před odjezdem.

Popis stravování

snídaně

Popis ubytování

12x hotel ** až *** se snídaní, 1x noční lehátkový autobus.

Program zájezdu

1.–2. den

Letecky Praha – Lima; prohlídka historického koloniálního centra – Plaza Mayor s prezidentským palácem, klášter Santo Domingo, koloniální paláce; odpočinek.

3. den

Celodenní přejezd pohodlným dálkovým autobusem – nejprve podél pobřeží Tichého oceánu, pak budeme postupně stoupat do hor, překonáme vysokohorské sedlo a sjedeme do města Huaráz (3050 m), pestrého místního centra a východiště do andského pohoří Cordillera Blanca, které je chráněno v rámci rozlehlého NP Huascaránubytování na 4 noci.

4.den

Laguna Wilcacocha (3725 m) – efektní velehorské panorama, které nabízí i samotné město, si ještě vylepšíme polodenním výstupem k nedalekému jezeru Wilcacocha (6 km/ ↑ 550 m/ ↓ 550 m/ 4 h). Odpoledne relaxace v termálních lázních Monterrey na předměstí Huarázu, příjemné centrum města a četná tržiště, pulzující místním životem zdejších horalů.

5. den

Chavín de Huantar   (3150 m) – celodenní minibusový výlet ke zbytkům jedinečného chrámového komplexu chavínské kultury (900 př. n.l. – 200 n.l.), která inspirovala většinu předkolumbovských peruánských architektů, ústředním bodem komplexu je tzv. hrad s množstvím podzemních chodeb. Cestou tam a zpět přejezd vysokohorského sedla (4500 m), vyhlídka na jezero Querococha aj.

6. den

Minibusový výlet do centrální části pohoří, do doliny Quebrada de Llanganuco bezprostředně pod nejvyšší Huascarán (6768 m). Zde bude možnost náročnějšího pěšího výletu krásnou dolinou k jezeru Lago 69 ve 4600 m (12,5 km/ ↑ 650 m/ ↓ 1250 m/ asi 6 h), který si bude možné zkrátit nebo nahradit odpočinkově-vyhlídkovým programem s úžasným panoramatem šestitisícových vrcholů Huascaránu, Chopicalquí, Chacraraju a Huandoy. Cestou zpět do Huarázu se zastavíme u památníku čs. horolezců, kteří zde všichni zahynuli nad jezerem Llanganuco při extrémním zemětřesení v roce 1970 spolu s 25 000 obyvateli městečka Yuangay, ležícího o 15 km níže v ústí osudné doliny.

7. den

Ledovec Pastouri a bromélie Puja Raimondova (Puya Raymondii) – dalším minibusovým výletem zamíříme do jižní části NP Huascarán, do údolí Pumapampy s výskytem největších, někdy až 12 metrů vysokých fotogenických bromélií, výjezd až do výšky 4850, odkud kratším výstupem k jezeru překonáme hranici 5000 m – do jezera se efektně odlamuje ledovec Pastouri, stékající ze stejnojmenného vrcholu (4 km/ ↑ 200 m/ ↓ 200 m/ asi 2 h/ je zde také možnost pronajmout si k ledovci koně ) (4 km/ ↑ 200 m/ ↓ 200 m/ 2 h/ je zde také možnost pronajmout si k ledovci koně). Po návratu do Huarázu noční přejezd pohodlným lehátkovým autobusem do Trujilla na pobřeží Pacifiku.

8. den

Chan Chan – prohlídka vykopávek starobylého města kultury Čimú, vybudovaného z nepálených cihel, které před 700 lety patřilo k největším městům světa; ubytování na 2 noci, odpočinek a relaxace na tichomořskémpobřeží.

9. den

Trujillo – prohlídka centra starého koloniálního města a nedalekých pyramid Huaca de la Luna aHuaca del Sol (pyramidy Slunce a Měsíce) z doby kultury Močiků (100–700 n.l.).

10. den

Přejezd minibusem do hor, do města Cajamarca (2750 m) – příjemné historické město, centrum severoandského peruánského folkloru, ubytování na 2 noci.

11. den

Canal de Cumbemayo (3550 m) – důmyslný vodní kanál, který představuje úžasný počin předincké stavební techniky, turistika okolo kanálu a ve skalních bludištích a roklinách; Cajamarca – prohlídka centra města a návštěva místa, kde v r. 1532 vlákali španělští conquistadoři do léčky posledního Inku Atahualpu.

12. den

Celodenní přejezd minibusem po panoramatické silnici přes hřebeny And a napříč kaňonem řeky Maraňon do horské části provinice Amazonie; cestou zastávky na vyhlídkách v průsmyku Calla Calla (3600 m) a v zajímavém muzeu v osadě Leymebamba s mumiemi od Laguny de los Condores; příjezd do města Chachapoyas (2350 m), ubytování na 3 noci.

13. den

Kuelap (3000 m) – ikonická památka severního Peru, prohlídka předincké pevnosti a svatyně, obehnané hradbou 1900 metrů dlouhou a až 30 metrů vysokou, jízda první peruánskou lanovkou s panoramatickými výhledy na okolní hřbety And a následně asi 30 minut pěší chůze k pevnosti. V pozdním odpolední prohlídka koloniálního Chachapoyas.

14. den

Gocta – jeden z nejvyšších vodopádů světa (771 m výšky), pěší výlet amazonským mlžným pralesem z vesničky Cocachimba až přímo pod vodopád (10 km/ ↑ 600 m/ ↓ 300 m/ 5-6 h/ možnost pronájmu koně); návrat do Chachapoyas.

15.–16. den

Transfer do Jaénu a let přes Limu do Prahy.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.