Portugalsko, země mořeplavců, slunce a vína - letecky

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Portugalsko, Evropa, Portugalsko
Název ubytování Portugalsko, země mořeplavců
Typ ubytování Zájezd za poznáním
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 29 990 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis lokality ubytování

Portugalsko je země, která se nachází na samém jihozápadním cípu Evropy, v západní části Pyrenejského poloostrova, kde je jeho jediným pevninským sousedem Španělsko. Země je na západě a jihu omývána Atlantským oceánem. K Portugalsku dále patří také ostrovy Madeira a Azorské souostroví. Nejvýznamnější řeky, které zemí protékají jsou Tejo, Douro a Guadiana, na nichž je vybudováno velké množství kaskádových přehrad.
Podnebí Portugalska je převážně mírné oceánské a na jižním pobřeží Algarve subtropické středomořské. V létě je tedy na pobřeží Algarve suché léto s velmi ojedinělým výskytem srážek a mírným větrem vanoucím od oceánu, zima je potom mírná, deštivá. Mezi severní a jižní částí země panují poměrně velké teplotní rozdíly. Průměrná roční teplota na severu je cca 13°C, oproti tomu na jihu země až 19 °C. Také průměrný roční úhrn srážek se mění v závislosti na poloze - klesá přibližně ve směru od severu k jihu, zhruba od 1200 mm až po 500 mm.
Portugalsko má přibližně stejný počet obyvatel jako Česká republika – 10,5 mil. obyvatel. Rozloha Portugalska je naopak o něco větší než v České republice – 92 tis.km 2 .
Hlavním a největším městem Portugalské parlamentní republiky je Lisabon s více než 550 tis. obyvateli. Je kulturním, správním a především ekonomickým centrem země. Druhým největším městem je Porto na severu země při ústí řeky Douro do Atlantského oceánu. Spolu s Lisabonem a oblastí Algarve patří mezi turisticky nejnavštěvovanější oblasti země. Cestovní ruch hraje stále významnější roli v portugalské ekonomice, do níž přispívá zhruba 5 % hrubého domácího produktu.
Portugalsko je velice rozmanitá země spojená nejen s kulturou vína a gastronomie, ale také historicky velice významná z hlediska zámořských objevů. V průběhu posledních 3000 let se v Portugalsku vystřídalo mnoho civilizací. Své stopy zde zanechala fénická, řecká, keltská, kartaginská, římská i arabská kultura. Díky nim, můžeme dnes obdivovat četné památky z období dávno minulých. Portugalsko je světoznámé i díky výrazným osobnostem portugalské historie a současnosti. Mezi nimi můžeme jmenovat např. spisovatele Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, José Saramago, portugalského prince a podporovatele zámořských cest Jindřicha Mořeplavce, sportovce Cristiano Ronaldo, Luis Figo a další.

Program zájezdu

Popis

ÓBIDOS • NAZARÉ • ALCOBAÇA • BATALHA • COIMBRA • PORTO • BRAGA • GUIMARÃES • FÁTIMA • TOMAR • SINTRA • CABO DA ROCA • CASCAIS • LISABON

1. den:

Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna) do Lisabonu, transfer na ubytování v okolí Óbidos.

2. den

Po snídani odjedeme do středověké vesničky Óbidos , která skrývá úzké uličky sestávající z bílých domečků s terakotovými střechami. V rybářské vesničce Nazaré se projdeme po místní pláži. Dále budeme pokračovat do městečka Alcobaça s největším kostelem v Portugalsku a krásným cisterciáckým opatstvím. Den ukončíme v Batalhe návštěvou královského kláštera. Odjezd na ubytování v okolí Coimbry, večeře.

3. den:

Snídaně. Prohlídka Coimbry – až do 13. století hlavní město země, rodiště šesti portugalských králů a kolébka vzdělání. Nachází se tu nejstarší univerzita v Portugalsku (druhá nejstarší na světě). Coimbra je považována za nejromantičtější portugalské město. Pokračování naší výpravy bude směřovat do Guimarães – kolébky portugalského národa. Úzké středověké uličky v zachovalém historickém jádru pod ochranou UNESCO přímo vybízejí k procházce. Dominantou města je hrad sv. Michala, další zajímavostí pak Paço dos Duques – vévodský palác, dnes muzeum. Dále budeme pokračovat do města Braga – jednoho z nejstarších portugalských sídel a hlavního náboženského centra. Zastavíme se na poutním místě Bom Jesus do Monte a den zakončíme ve vinných sklípcích v Portu, proslavených svým portským vínem. Ubytování u Porta. Večeře.

4. den:

Snídaně. Celodenní prohlídka Porta – druhé největší město Portugalska, které si Vás získá kouzelnými uličkami, pozoruhodnou historií, množstvím památek i intenzivním nočním životem. Procházky po historické čtvrti Ribeira, pobřezích Doura, prohlédneme si katedrálu Terreido da Sé, čtvrť a gotický kostel São Francisco s honosnou zlatou výzdobou. Návrat na ubytování a večeře u Porta.

5. den:

Snídaně. Prohlídka města Tomar, kde se nachází Convento de Cristo, hrad s klášterem z 12. stol., který byl sídlem rytířů Kristova Řádu (UNESCO). Pokračování do Fátimy, jednoho z nejvýznamnějších poutních míst křesťanského světa s velkou neobarokní bazilikou, jejíž věže měří 65 m a náměstí je dvakrát větší než náměstí baziliky sv. Petra v Římě. Ubytování ve Fátimě či okolí. Večeře.

6. den:

Snídaně. Lisabon – město, o jehož velkoleposti a jedinečné atmosféře se přesvědčíte během prohlídky: starobylá čtvrť Belém s klášterem Jeronýmů (vrchol manuelské architektury), věž Torre de Belém, hrad Castelo de São Jorge, nejstarší čtvrť Alfama, výjezd železným výtahem Santa Justa k vyhlídce na staré město. Ubytování v Lisabonu, večeře.

7. den:

Snídaně, celodenní výlet do okolí Lisabonu. Sintra, bývalé letovisko portugalské šlechty, plné paláců různých stylů a křivolakých uliček s malými obchůdky. Hlavní atrakcí je známý Palácio da la Peňa z 19. stol., který je nejzachovalejším příkladem romantické portugalské architektury. Dále si vychutnáte výhledy z nejzápadnějšího cípu kontinentální Evropy, Cabo da Roca a v rybářském městečku Cascais možná ochutnáte některou z místních rybích specialit. Návrat na ubytování.

8. den:

Snídaně, dle letového řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 4 990 Kč• transfer Brno–Praha–Brno 800 Kč• Fado se dvěma nápoji cca 30 €/os.Předpokládaná částka na vstupy cca 80 €.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.