Velký okruh Portugalskem

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Portugalsko
Název ubytování Velký okruh Portugalskem
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 34 119 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1poznání celé zeměVýhody nabídky 2města, příroda a památky Výhody nabídky 36 večeří v ceněProgram zájezdu1.den: Odlet z Prahy do Lisabonu, po příletu transfer do hotelu, ubytování poté pěší prohlídka centra města - procházka hlavní promenádou Lisabonu Rue Augusta s pouličními umělci, kavárnami a elegantními obchody přes náměstí Rossio až do nejstarší čtvrti města Alfama s úzkými romantickými uličkami, individuální volno. Večer fakultativně možnost večeře v restauraci s tradiční portugalskou živou hudbou fado, nocleh.2. den: Po snídani dokončení prohlídky centra města – půvabná čtvrť Belém plná památek portugalského zlatého věku, návštěva kláštera sv. Jeronýma vystavěného na počest objevitele Vasca de Gama, který je zde i pochován. Odjezd do proslulého univerzitního města Coimbra, bývalého hlavního města Portugalska – prohlídka Universidade de Coimbra, nejstarší portugalské univerzity založené v roce 1290 s nádhernou barokní knihovnou, stará katedrála - nejvýznamnější románská budova v Portugalsku, kostel Svatého kříže s mistrovskými díly sochařského renesančního umění… Transfer do hotelu, ubytování, večeře, nocleh.3. den: Po snídani přejezd do města „na vodě“ Aveira s charakteristickým labyrintem kanálů, které dominují místní krajině. Prohlídka centra s malebnými rybářskými domy. Možnost výletu po kanálech města s tradičními loděmi moliceiros (platba na místě). Poté přejezd do druhého největšího portugalského města Porta malebně situovaného na kopci nad řekou Douro. Prohlídka historického centra zapsaného na seznamu UNESCO – katedrála Sé, kostely sv. Františka a sv. Kláry s bohatými interiéry, mosty… Návštěva sklepů, kde dozrává tradiční portské víno (platba na místě). Možnost výletu lodí po řece Douro (platba na místě). Přejezd do poutního města Braga. Odjezd do hotelu, večeře, nocleh. 4. den: Po snídani prohlídka města Braga, nazývaného „portugalský Řím“, prohlídka centra a katedrály. Přejezd do Guimaraesu nazývaném „kolébka Portugalska“, procházka úzkými uličkami středověkého města zapsaného od roku 2001 na seznamu UNESCO. Odjezd do města Peso da Régua ležícího na vinné stezce nad řekou Douro, možnost návštěvy vinice s ochutnávkou portugalských vín (platba na místě). Přejezd do Lamega, města proslulého výrobou šumivého vína Raposeira. Návštěva svatyně Nossa Senhora dos Remedios, jednoho z hlavních poutních center v zemi, místa známého pro četná zázračná uzdravení. Odjezd do nejznámějšího poutního „místa zázraků“ v Portugalsku - Fátimy, prohlídka baziliky se soškou Panny Marie z Fatimy, kostel svaté trojice, kaple zjevení a Poutní náměstí, které je dvojnásobně větší než římské Náměstí sv. Petra… Odjezd do hotelu, večeře, nocleh.5. den: Po snídani odjezd do pohádkového městečka uprostřed hlubokých lesů – Sintry (UNESCO) plného nádherných až extravagantních paláců a zahrad, prohlídka Národního paláce se sbírkou tradičních portugalských kachlíků „azulejos“. Odjezd do Cabo da Roca s majákem na vrcholku 140 m vysokého impozantního útesu – nejzápadnějšího místa evropské pevniny, které bylo ve středověku považováno za konec světa. Odjezd na pobřeží Algarve do městečka Silves na ubytování, večeře, nocleh.6. den: Po snídani individuální volno nebo fakultativní výlet, který začíná prohlídkou středověkého městečka Silves bývalého arabského hlavního města Algarve, prohlídka staré části města s mohutným maurským hradem. Přejezd do Lagosu, oblíbeného turistického střediska proslulého svými krásnými plážemi. Procházka po městě s pozůstatky pevnosti, která kdysi bránila přístup do přístavu, místa jediného otrokářského trhu v Evropě. Přejezd na mys svatého Vincence, nejvíce jihozápadní cíp Evropy s mohutným majákem na vysokém skalním výběžku, jehož svit je viditelný až z 80 km. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.7. den: Snídaně, individuální volno, večeře, nocleh.8.den: Dle letového řádu odjezd na letiště a odlet do Prahy.Fakultativně• příplatek za jednolůžkový pokoj 6.490 Kč • výlet Algarve 1.990 Kč Fakultativní výlet je realizován při minimálním počtu 10 osob.Cena zahrnuje• leteckou dopravu Praha-Lisabon-Praha včetně tax a příplatků • 7 noclehů se snídaní v hotelech*** v pokojích s příslušenstvím • 6 večeří • doprava autokarem dle trasy zájezdu • průvodce • pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.InformaceCena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů • místní pobytové taxy – cca 2 €/osobu/den• spropitné - průvodce, řidič - cca 3 €/osobu/denInformace:   Program a trasa zájezdu mohou být upraveny dle aktuální situace na místě.  Změna hotelů a programu vyhrazena.  Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 15 osob.  Doporučujeme si před cestou vyhotovit fotokopie cestovních dokladů (zadní strany s fotografií) a nenosit je spolu s originály. V případě ztráty či odcizení se tím urychlí vyřizování formalit na zastupitelském úřadě.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.