co nás spojuje a co nás dělí

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Řecko, Makedonie
Název ubytování co nás spojuje a co nás dělí
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 13 567 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

*** hotely střední kvality - obvykle se nachází mimo centra měst (7 nocí).

Pokoje: dvoulůžkové pokoje (možnost přistýlky), všechny s koupelnami.

Vybavení: restaurace a bar.

Strava: kontinentální snídaně (formou bufetu), za příplatek 6 večeří (formou bufetu nebo menu servírované ke stolu), nápoje za příplatek.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny.

Popis stravování

Snídaně

Popis ubytování

ProgramSoluň - princezna zálivu Thermaikos • Vergina • Ohridské jezero - nejstarší v Evropě • Ohrid - perla u jezera • kaňon Matka • Skopje - hlavní město Makedonie a dům Matky Terezy • Národní park Mavrovo • vesnice Galičnik - podstata makedonského folklóru • Národní park Galičica a Prespanské jezero • Kratovo - v kráteru vyhaslé sopky • Demir Kapija - kraj vína • čas na opalování u Ohridského jezera

Den 1
Sraz u stanoviště Rainbow 2 hodiny před plánovaným odletem letadla na jednotlivých letištích. Aktuální letové řády sledujte na R.pl/rozklady. Odlet do Ohridu charterovým letadlem. Po příletu transfer do hotelu v okolí města Ohrid. Ubytování v hotelu, čas na odpočinek, večeře (fakultativně) a přenocování.

Den 2
Po časné snídani vystěhování a přejezd do vesnice Galičnik - nacházející se vysoko v horách Národního parku Mavrovo. Vesnice se nachází na horských svazích a je známá nejen neobvyklou, malebnou krajinou, ale také pořádáním makedonské „svadby“, čili svatby. Je to jediný den v roce, kdy je slyšet hudba z hor až po Ohridské jezero. Právě zde se vyrábí „belo sirenje“ - nejznámější makedonský sýr produkovaný stále domácím způsobem. Pro nás to bude den plný aktivit na čerstvém vzduchu - sami podojíme kozu, vyrobíme slavný, bílý sýr dle pokynů obyvatele Galičnika. Kromě toho navštívíme místní muzeum, kde se seznámíme s tradicí místních svateb, krojů a místních řemesel. Pro zájemce jízda na koni po nedotčených oblastech (za poplatek cca 15 EUR/os.). Na závěr prohlídky nabídneme jídlo pod širým nebem. Bude to skvělá příležitost k ochutnávce zdravé, místní kuchyně - jemného jehněčího masa, místního sýru, tradičního jogurtu, salátu s velkými makedonskými rajčaty a místní rakije. Vesnice se nachází v horách, mohou tam být teplotní výkyvy. Odpoledne přejezd ke kaňonu Matka - nejkrásnějšímu kaňonu v Makedonii vytvořenému na řece Treska nedaleko Skopje. Plavba loďkami, prohlídka jeskyní a pro zájemce návštěva kostela sv. Ondřeje (St. Andrease) ze 14. století. Ubytování v hotelu ve Skopji (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 250 km)

Den 3
Snídaně a vystěhování z hotelu. Prohlídka Skopje - hlavního města Makedonie, na které se podíváme shora! Výjezd lanovkou na kopec Vodno, na jehož vrcholku stojí největší křesťanský kříž na světě. Nádherné panorama nám umožní seznámit se s topografií města, jehož prohlídku začneme později u pevnosti Kale. V minulosti byla pravděpodobně sídlem Justiniána I. Následně přejezd na největší čaršiju (bazar) v Evropě, kde v labyrintu uliček uvidíme orientální budovy z období turecké vlády. Nachází se zde mešita Mustafa Pasha, největší v zemi a karavanseraj Suli An. Obdivovat budeme také výsledky projektu „Skopje 2014“ - moderní prostředí nové části centra města. Uvidíme kombinaci historických prvků, jako je kamenný most, s novými budovami v klasickém stylu a památky symbolizující postavy a události významné pro historii Makedonie. Skopje je také místo narození Matky Terezy, uvidíme pamětní dům zasvěcený její památce. Navštívíme také Městské muzeum, kde uvidíme nejstarší artefakt nalezený v Makedonii a jeden z nejstarších artefaktů světa - Adama s Govrlevo. Jeho stáří se odhaduje na více než 7000 let. Odpoledne přejezd do Kuklice, magického místa, kde podle legendy kdysi dávno byla na svatební průvod hozena kletba, která všechny proměnila v kamenné sochy. Místo je chráněno Ministerstvem životního prostředí jako výjimečné, protože vzniklo v důsledku milionů let eroze. Přejezd do hotelu ve městě Kratovo (nebo okolí). Tento den není v hotelu večeře. Možnost využití nabídky balkánské večeře (fakultativně). Celý balkánský region je proslulý svým úžasným folklorem, hudbou a vynikajícím jídlem. Na málo místech na světě je ještě lidové umění tak živé, jako zde v Makedonii. Není to památka minulosti, to se děje tady a teď. Tanec a zpěv je nepostradatelným prvkem místní kultury. Tuto atmosféru zažijeme i my! U stejného stolu, za zvuku balkánské hudby (za příplatek cca 25 EUR/os.). Přenocování. (Trasa cca 100 km)

Den 4
Po snídani vystěhování a návštěva Kratova, města v kráteru vyhaslé sopky, bývalého centra těžby zlata a stříbra. Kratovo je známé svými mosty a věžemi a také originální architekturou. Je stále ještě nekomerční,  přirozené a originální. Ve Stobi navštívíme archeologické naleziště, ukazující pozůstatky města, které plnilo důležitou hospodářskou a vojenskou funkci. Nachází se v místě, kde se řeka Crna vlévá do Vardaru. Lze tady najít pozoruhodné mozaiky, paláce, kasino, baziliky, synagogu a vězení. Následně se vydáme ve směru oblasti Demir Kapija, proslulé v Makedonii a na celém Balkáně vynikajícími prvotřídními víny. Ochutnávka výborných vín z této oblasti v místní vinárně je důležitým bodem programu. Ubytování v hotelu v Soluni (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 260 km)

Den 5
Po snídani návštěva Soluně, druhého největšího města Řecka, zvaného často řeckým hlavním městem módy. Uvidíme slavnou Bílou věž, Aristotelovo náměstí a Galeriův oblouk. Městem vede tepna, která byla v dávných dobách součástí slavné Via Egnatia. Volný čas na procházku soluňskou promenádou, nákupy a ochutnání skvělé řecké kávy. Přejezd do Verginy (seznam UNESCO), kde uvidíme úžasnou mohylu - muzeum s královskými hrobkami vládců Makedonie (ze 4. století před n. l.), včetně Filipa II. Makedonského a jedné z jeho manželek. Mimořádná forma tohoto podzemního muzea a ohromující sbírky odlišují toto místo od jiných. Nejcennějšími nálezy jsou nejen klenuté hroby, ale také velké množství předmětů, se kterými byli pohřbíváni mrtví a také četné malby na stěnách mohyly. Následně se vydáme směrem k Makedonii, přejedeme hranice a dojedeme do okolí města Ohrid. Ubytování v hotelu v okolí města Ohrid nebo města Bitola; večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 300 km)

Den 6 
Po snídani přejezd do Národního parku Galičica a k Prespanskému jezeru, kde budete mít volný čas na odpočinek u vody. Pokud budeme mít štěstí, pak uvidíme pelikány, kteří tam žijí. Ve městě Bitola navštívíme pravoslavný kostel sv. Dimitrije s vyřezávaným dřevěným ikonostasem. Hlavní ulicí Širok Sokak projdeme na náměstí se sochou Filipa II. Macedonského s Hodinovou věží a mešitami ze 16. století (Evi a Isak). Navštívíme také starobylé řecké město Heraclaea Lincaestis s fragmenty chrámů a krásnými mozaikami. Dále navštívíme etno muzeum Podmochani, kde nás překvapí neuvěřitelná a bohatá soukromá sbírka krojů. Přejezd do hotelu v Ohridu (nebo okolí); večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 140 km)

Den 7
Snídaně v hotelu, následně procházka Ohridem - nejznámějším Makedonským městem na Balkáně, jehož nepřeberné množství vzácných relikvií a úžasných výhledů na jezero nás budou doprovázet až do časného odpoledne. Navštívíme pravoslavný kostel sv. Bohorodičky Perivlepty s krásnými a velmi zachovalými freskami světců a byzantských císařů, starožitné divadlo a Plaošnik, neobvyklé a pro Slovany důležité místo, kde byla postavena první univerzita v Evropě. Prohlídku města zakončíme obdivováním pravoslavného kostela sv. Jovana Kanea, který se nachází na vysokém útesu nad vodami jezera. Odpoledne volný čas na opalování a koupání v Ohridském jezeře. Pro zájemce možnost využití fakultativního výletu (za příplatek cca 39 EUR/os.) - plavby lodí po Ohridském jezeře ke Svatému Naumu. V bohatém programu výletu doporučujeme mimo jiné: prohlídku kostela, jehož stavbu začal sám sv. Naum v roce 900, prezentaci světoznámých místních Ohridských perel a originální způsob jejich vzniku (možnost koupě), ochutnávku místních specialit. Na závěr prohlídky odpočinek v Přírodní rezervaci řeky Černý Drin, po jejichž tocích poplujeme loďkami. Návrat do hotelu, večeře (fakultativně) a přenocování. (Trasa cca 30 km)
 
Den 8
Po snídani vystěhování z hotelu a transfery:
- pro klienty pokračující v pobytu - přejezd do vybraného hotelu, pobyt a 15. den odlet do Polska.
- pro klienty, kteří se vracejí do Polska - transfer na letiště, odlet charterovým letadlem.

Upozornění k programu
- Pořadí jednotlivých bodů programu může být změněno či obráceno.
- Průvodce neprovází po městech a muzejních objektech.
- Dámy žádáme, aby si vzaly šátek na hlavu ke vstupu do kostela/mešity.

Výše uvedený text je překladem polského originálu, který je nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. Chyby v překladu vyhrazeny. 

NOVINKA - obsluha skupiny v systému TOUR GUIDE 
Jedná se o bezdrátový elektronický systém provázení skupin, který umožňuje zákazníkům pohodlnou formu komentované prohlídky. Přečtěte si více o Tour guide. 

Atrakce zobrazené na mapě a Street View slouží pouze pro názorné účely a ne vždy budou navštíveny v podobě, v jaké jej prezentuje Google. Vstupy jsou předpokládány pouze do těch atrakcí, které jsou jasně zaznamenány v katalogovém programu zájezdu.CenaZákladní cena zahrnuje: přelet charterovým letadlem do Ohridu, letištní taxy, ubytování (7 nocí během okružní části nebo za příplatek 14 nocí: okružní část + pobyt u Ohridského jezera), všechny přejezdy klimatizovaným autokarem/autobusem, stravování: během okružní části (7 snídaní), služby průvodce, pojištění TU Europa varianta základní (úrazové pojištění a léčebné výlohy, trvalé následky, asistenční služby a pojištění zavazadel).

Základní cena nezahrnuje: vstupné do navštívených objektů, rezervační poplatky, služby místních průvodců, spropitné a systém Tour Guide. Orientační náklady na účast v celém programu (včetně systému Tour Guide) - 110 EUR/os. (platí se povinně průvodci na místě). Cena nezahrnuje večeře, další jídla, pobytovou taxu cca 1-1,5 EUR/den/os. - platí se v hotelech (týká se okružní a pobytové části pro klienty pokračující v pobytu) a jiné osobní výdaje. Fakultativní výlety: projížďka na koni v okolí Galičnika (cca 15 EUR/os.), plavba lodí k monastyru sv. Nauma (cca 39 EUR/os.), balkánský večer (cca 25 EUR/os.). Možnost příplatku večeří (6) v rezervačním systému.

Název zájezdu v polském jazyce: Co nas łączy, co nas dzieli
Kód zájezdu: MATVízaObčané ČR se mohou zúčastnit zájezdu na základě platného občanského průkazu/cestovního pasu. Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.