Prodloužený víkend v Athénách

***
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Řecko, Athény
Název ubytování Prodloužený víkend v Athénách
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem od 17 250 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis ubytování

Výhody nabídky 1ubytování v centru metropoleVýhody nabídky 2prohlídka AkropoleVýhody nabídky 3možnost fakultativního výletu Mykény, Nafplio, EpidaurosVýhody nabídky 4možnost lodního výletu na Sarónské ostrovyProgram zájezdu1. den: Odlet z Prahy do Athén, po příletu transfer z letiště do hotelu, ubytování v hotelu v centru Athén. 2. den: Po snídani pěší prohlídka centra města s průvodcem (s využitím MHD), nejstarší čtvrť města Plaka s řeckou a římskou agorou, Héfaistovým chrámem a známou Věží větrů, prohlídka slavné dominanty města Akropole - Dionýsovo divadlo z 5. stol. př.n.l., Parthenon, chrám Erechtheion zdobený šesti karyatidami, možnost návštěvy úchvatného moderního Muzea Akropole… Návrat na hotel. 3. den: Po snídani volno k individuálnímu programu ve městě, nákupům, návštěvám muzeí apod. nebo možnost výběru ze dvou celodenních fakultativních výletů. Mykény – centrum mykénské civilizace, prohlídka známé Lví brány, kruhových hrobů Klytaimnéstry a Agamemnona, Átreovy pokladnice a muzea… Nafplio - první hlavní město svobodného Řecka střežené pevnostmi Akronafplia a Palamidi z jižní strany a Bourtzi na malém ostrůvku při pobřeží je zvané nejelegantnějším městem pevninského Řecka s typickými úzkými uličkami s obchody, mramorem dlážděnými náměstími, malebnou nábřežní promenádou… Epidauros - jedno z proslulých míst starověkého Řecka s nejzachovalejším starořeckým divadlem na světě s výbornou akustikou a posvátným okrskem boha lékařství Asklepia. Večer návrat na hotel. Nebo celodenní fakultativní lodní výlet (bez průvodce) na Sarónské ostrovy (Hydra, Poros, Aegina) s občerstvením během plavby. Ostrovy s malebnými historickými městečky s křivolakými uličkami, malebnými přístavy a průzračným mořem jsou oblíbeným výletním cílem Atéňanů. Chrám bohyně Afaie z konce 6. stol. př.n.l. na ostrově Aegina je označován za jedno z nejromantičtěji položených řeckých kultovních míst a patří k nejzachovalejším dórským svatyním. Návrat lodí zpět do přístavu Pireus a odjezd na hotel. 4. den: Dle letového řádu transfer od hotelu na letiště a odlet do Prahy.Cena zahrnuje• leteckou přepravu Praha-Athény-Praha včetně tax a příplatků • 3 noclehy se snídaní v hotelu*** v pokojích s příslušenstvím v centru města • transfery z/ na letiště • služby českého a místního průvodce (Akropole, fakultativní výlet - Epidauros, Mykény, Nafplio)• pojištění dle zák. č. 159/99 Sb.InformaceFakultativní služby: • příplatek za jednolůžkový pokoj 3.490,- Kč• výlet Mykény, Nafplio, Epidauros (minimální počet účastníků k realizaci výletu je 15 osob) 2.690,- Kč • výlet lodí na Sarónské ostrovy Hydra, Poros, Aegina s občerstvením během plavby (bez průvodce) 3.690,- Kč (minimální počet účastníků k realizaci výletu je 10 osob).Cena nezahrnuje: • vstupy do památkových objektů • přepravu MHD • místní pobytovou taxu - 1,- EUR/osobu/noc• pro skupinu více než 5 osob jsou během prohlídky povinná sluchátka - 2,5-3,5 EUR/osoba/den (platba vždy na místě) Doporučujeme zakoupit si veškeré fakultativní služby ve vaší cestovní kanceláři. Bohužel není vždy možné požadovat zajištění a finanční vyrovnání těchto služeb na místě u průvodce zájezdu. V případě, že k nákupu dojde, požadujte vždy doklad o zaplacení.    Změna hotelu a programu vyhrazena. Minimální počet účastníků k realizaci zájezdu je 15 osob. Orientační ceny některých vstupů (EUR): Akropole: 20 € (pouze vstupenka do areálu) Muzea v Akropoli: 10 € Řecká Agora: 10 € Národní archeologické muzeum: 12 € Mykény: 12 € Epidauros: 12 €   UPOZORNĚNÍ:  Výklad k navštíveným místům může podat průvodce pouze v autokaru a v přiměřené míře mimo autokar.  Prohlídky jednotlivých pamětihodností probíhají individuálně, bez přímého průvodcovského výkladu. Doporučujeme si před cestou vyhotovit kopie cestovních dokladů a nenosit je spolu s originály. V případě ztráty či odcizení se tím urychlí vyřizování formalit na zastupitelských úřadech.Tip z okolí
Pět historicky nejdůležitějších míst - lokalit Five of history's most important places The 'Mountain of God' or Ol Doinyo Lengai - is part of the Great Rift Valley in Eastern Africa The Mountain of God or Ol Doinyo Lengai - is part of the Great Rift Valley in Eastern Africa... Novinky.cz

Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.