Kouzlo Pobaltí, Petrohrad a Finsko letecky 2020

** +
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Rusko, Evropa, Rusko
Ubytování Hotel 2-3* (A118x)
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 29 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis stravování

Stravování snídaně

Popis ubytování

Dopravaletecky Praha-Riga a zpět, dále autobusem klimatizací, trajekt do Finska Tallin–Helsinky, plavba trvá cca 5 hodinPojištěnícena zájezdu zahrnuje komplexní pojištění do zahraničí (obsahuje pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění na storno a pojištění odpovědnosti za škody). V ceně je též povinné pojištění cestovních kanceláří proti úpadku.zájezd zahrnuje povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 159/99 sb.Číslo poj. smlouvy: 1360500328 tarif K5; kontakt na Europ Assistance: +420 296 333696•pojištění léčebných výloh v zahraničí pojišťuje vzniklé náklady na léky, ošetření a hospitalizaci až do výše 5.000.000 Kč a pojištění asistenčních služeb do výše 5.000.000 Kč•pojištění stornopoplatků souvisejících se zrušením cesty ze zdravotních důvodů: plnění maximálně do výše 80 % ze stornopoplatku, nejvýše však 15.000 Kč•úrazové poj.: plnění za trvalé následky úrazu (max. 300.000 Kč), úmrtí (max. 150.000 Kč)•poj. odpovědnosti za škodu při cestě do zahraničí: škoda na zdraví a věci 1.000.000 Kč•pojištění zavazadel (při překonání překážky) do výše 10.000 KčCK GEOPS nabízí svým zákazníkům navýšení na komplexní pojištění K5S s vyšším plněním storna do 40 000Kč.za příplatek.

Program zájezdu

1.den

1. den: odlet z Prahy do Rigy, přejezd do hotelu, ubytování

2.den

2. den: individ. volno, odpoledne odjezd do Parnu

3.den

3. den: TALLIN (UNESCO), hlavní město Estonska, ležící u Finského zálivu, opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Velká mořská brána, Radniční náměstí, gotická katedrála, odpoledne trajekt do Helsinek

4.den

4. den: finské hlavní město HELSINKY, okolí přístavu s budovami parlamentu, Uspenská katedrála, navštívíme i moderní kostel Skalní chrám, halu Finlandia, Olympijský stadion, Sibeliův monument, cesta do střediska zimních sportů LAHTI, vstupní brány do finské jezerní plošiny, nádhernou krajinou do oblasti Savonlinny

5.den

5. den: SAVONLINNA na dvou ostrovech mezi jezery s impozantním vodním hradem Olavinlinna (UNESCO), přejezd do Petrohradu, ubytování a volno

6.den

6. den: SANKT PETĚRBURG (UNESCO), celodenní prohlídka, Zimní palác, proslulá galerie Ermitáž, křižník Aurora, fakult. lodí po Něvě, pohledy na mosty a vodní cesty, Zaječí ostrov - historicky první osídlený ostrov Petrohradu s impozantní Petropavlovskou pevností a katedrálou s hrobkou Petra Velikého a dalších ruských carů, vězení Trubeckého bastionu, okružní jízda městem - domek Petra Velikého, Smolný klášter

7.den

7. den: PETRODVORCE, letní rezidence cara Petra Velikého, zámek se zahradami, odpoledne náměstí sv. Izáka se sochou Měděného jezdce a nejvýznamnější dominanta náměstí kolosální katedrála sv. Izáka, z jejíž kopule se otvírá panoramatický výhled na město s Admiralitou a Ermitáží, Něvský prospekt – nejslavnější ulice v Rusku, individuální volno, fakult. večerní otvírání mostů na Něvě – autobusem na náměstí Děkabristů, projížďka osvětleným městem, romantická místa, dějiště Dostojevského románu Zločin a trest, chrám sv. Mikuláše, otevírání mostů na Něvě, návrat kolem 2. hod. ranní

8.den

8. den: městečko PUŠKIN, významně spjaté s ruskými dějinami, palác Kateřiny Veliké, zahrady, proslulá Jantarová komnata, v podvečerních hodinách odjezd do opevněného města PSKOV

9.den

9. den: přejezd do hlavnhoí města Lotyšska - RIGA (UNESCO), největší město Pobaltí, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi, Rižský dóm, kostel sv. Petragotický dům Černohlavců, trojice domů Tři bratři na Maža Pils, spleť uliček, nábřeží, individuální volno, atmosféra města, večer ubytování

10.den

10. den: dopoledne transfer na letiště v Rize, odlet do Prahy CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu vzhledem k počasí a letovým řádům. Vstup do Jantarové komnaty je potřeba rezervovat alespoň měsíc předem.   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.