Zlaté srdce Ruska

Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

*

Země a lokalita Rusko
Typ ubytování Hotel
Druh zájezdu Poznávací
Cena za osobu celkem za 46 490 Termíny
Zavřít

Odeslat dotaz

*

*

Popis zájezdu

Prstenec několika starobylých měst obepínajících Moskvu tvoří jedinečný ruský unikát. V kombinaci s klenotem země Petrohradem se jedná o vyjímečný zážitek.

Program zájezdu

1. den - ODLET Z PRAHY DO PETROHRADU

Přílet do Petrohradu, transfer do hotelu, individuální volno, večeře, nocleh.

2. den - TO NEJLEPŠÍ Z PETROHRADU

Snídaně, celodenní prohlídka Petrohradu založeného v roce 1703 zahrnující mimo jiné Kazaňský chrám, chrám Sv. Izáka, chrám Spasitele na krvi, zastávku u křižníku Aurora, Petropavlovskou pevnost a procházku po Něvském prospektu. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den - LETNÍ SÍDLA RUSKÝCH CARŮ

Celodenní výlet do okolí Petrohradu. Návštěva městečka Puškin, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká, kde spatříte kopii slavné Jantarové komnaty. Přejezd do jedinečného Petrodvorce, letního sídla Petra Velikého, známého především velkolepou soustavou fontán. Z Petrodvorce do Petrohradu návrat rychlolodí po řece Něvě, transfer do hotelu, nocleh.

4. den - ZIMNÍ PALÁC S ERMITÁŽÍ

Snídaně. Návštěva Zimního paláce, ve kterém sídlí jedna ze tří největších a nejvýznamnějších galerií světa - slavná Ermitáž. Odpoledne návštěva lávry Alexandra Něvského včetně Tichvinského hřbitova. Program zakončíme vyhlídkovou plavbou po jedinečných kanálech Petrohradu. Návrat do hotelu, nocleh.

5. den - TO NEJLEPŠÍ Z MOSKVY

Snídaně, transfer na nádraží, odjezd moderním rychlovlakem do Moskvy (cca 4 hodiny). Okružní jízda Moskvou včetně zastávky u pravoslavného Novoděvičího kláštera a panoramatické vyhlídky na město z Vrabčích hor. Transfer do hotelu, nocleh.

6. den - RUDÉ NÁMĚSTÍ, KREML A TREŤJAKOVSKÁ GALERIE

Snídaně. Prohlídka hlavní dominanty Moskvy - Kremlu: katedrála Nanebevstoupení, katedrála Archanděla Michaela, 200 tunový zvon Car kolokol, úřední budova ruského prezidenta a dalších historických míst. Prohlídka Rudého náměstí se zastávkou u chrámu Vasila Blaženého. Odpoledne návštěva Treťjakovské galerie - nejvýznamnější galerie ruského výtvarného umění Ruska. Prohlídka moskevského metra. Návrat do hotelu, nocleh.

7. den - POUTNÍ MÍSTO

Snídaně, výlet do poutního místa Sergijev Posad a prohlídka Trojicko-sergijevské lávry. Oběd v ceně. Přejezd do starobylého ruského města Rostova Velikého s prohlídkou unikátního Rostovského kremlu, postaveného z bílého kamene na břehu jezera Něro. Prohlídka historické části města, transfer do hotelu, večeře v ceně, nocleh.

8. den - V ZAJETÍ ZLATÉHO KRUHU

Snídaně, přejezd do Jaroslavli - jednoho z nejstarších ruských měst založeného na soutoku řek Volha a Kotorosl v 11. století. Prohlídka kláštera Proměnění páně a Chrámu proroka Eliáše. Oběd v ceně. Přejezd do historického města Kostrom, prohlídka Ipatiev kláštera Nejsvětější Trojice na ostrohu řeky Volhy a Kostromy, přejezd do Suzdalu, ubytování, večeře v ceně, nocleh.

9. den - PAMÁTKY UNESCO

Snídaně, prohlídka Suzdalského kremlu z 11. století a ostatních historických památek, přejezd do vesničky Kidekša, jež je známa především díky chrámu Borise a Gleba ze 12. století, který je zapsán na seznamu UNESCO. Oběd v ceně. Prohlídka měst Bogoljubovo a Vladimir (katedrála Sv. Dimitrije, katedrála Nanebevzetí Panny Marie a Zlatá brána), návrat do Moskvy, po cestě večeře v místní restauraci v ceně, nocleh.

10. den - PŘÍLET DO PRAHY

Snídaně, transfer na letiště, odlet do Prahy.Zvolené parametry:  — změnit
   

Zavřít

Pokud se domníváte, že je v tomto zájezdu nepřesnost, vyberte prosím z následujících možností.